Începând cu data de 8 februarie 2024, accesul în Aeroportul Internațional Sibiu va migra din locația curentă în sensul giratoriu de pe șoseaua Alba Iulia, la intersecția cu strada Europa Unită ***

Hotărâri ale Consiliului Județean Sibiu 

în ceea ce privește Aeroportul Internațional Sibiu R.A.

Anul 2023

Hotărârea nr. 
Data
Conținut
8
26.01.2023
Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Sibiu R.A.
42
27.02.2023
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2023
79
30.03.2023
Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Aeroportului Internaţional Sibiu R.A. pe anul 2023
92
30.03.2023
Aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații/suprafețe de teren situate în incinta Aeroportului Internațional R.A. destinate activității R.A. ROMATSA
98
30.03.2023
Aprobarea proiectului „Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A.” al Aeroportului Internațional Sibiu R.A., și a cheltuielilor legate de acesta, proiect care urmează a fi depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020
99
30.03.2023
Aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A.” al Aeroportului Internațional Sibiu R.A., în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020
100
30.03.2023
Aprobarea proiectului „Punct control acces/securitate auto și persoane, altele decât pasagerii” al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. și a cheltuielilor legate de acesta, proiect care urmează a fi depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020
101
30.03.2023
Aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Punct control acces/ securitate auto și persoane, altele decât pasagerii” al Aeroportului Internațional Sibiu R.A., în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020
134
17.05.2023
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 112/ 13.05.2022, privind aprobarea proiectului „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - activități economice” al Aeroportului Internațional Sibiu R.A., și a cheltuielilor actualizate ale acestuia, proiect depus la finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020
135
17.05.2023
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 108/ 13.05.2022, privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, actualizați, aferenți obiectivului de investiții „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - activități economice” al Aeroportului Internațional Sibiu R.A., proiect depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020
137
25.05.2023
Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2023
178
28.06.2023
Constituirea dreptului de uz, servitute și acces la utilitățile publice în favoarea operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale DELGAZ GRID S.A. - punct de lucru Sibiu, asupra unei părți a terenului proprietate publică a Județului Sibiu, înscris în CF nr. 134692 Sibiu, nr. cad. 134692, pentru funcționarea unui punct de alimentare cu gaze naturale a Aeroportului Internațional Sibiu R.A.
192
27.07.2023
Radierea construcției aerogară înscrisă în CF nr. 134692 Sibiu, nr. cad. 134692 - C22, sub A1.22, pe seama domeniului privat al județului Sibiu, ca urmare a demolării și scoaterea acesteia din evidențele fiscal-contabile
196
27.07.2023
Aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații, situate în incinta imobilului hangar, proprietate publică a Județului Sibiu, aflat în administrarea Aeroportului Internațional Sibiu R.A.
218
30.08.2023
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 300 /22.12.2021 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 33 milioane lei, cu modificările și completările ulterioare
219
30.08.2023
Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2023
230
30.08.2023
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 112/ 13.05.2022 privind aprobarea proiectului „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - activități economice” al Aeroportului Internațional Sibiu R.A., și a cheltuielilor actualizate ale acestuia, proiect depus la finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare
298
28.11.2023
Aprobarea politicii comerciale a Aeroportului Internațional Sibiu R.A.
299
28.11.2023
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 290/ 24.11.2022 privind constituirea fondului de risc și aprobarea comisionului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea de către Județul Sibiu a împrumutului în valoare de 35.598.016 lei contractat de Aeroportul Internațional Sibiu R.A.
300
28.11.2023
Exprimarea acordului pentru intabularea dreptului de proprietate asupra unor imobile construcții, pe seama Aeroportului Internațional Sibiu R.A., realizate în cadrul proiectului „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - activități economice”
304
28.11.2023
Numirea auditorului statutar pentru auditarea situațiilor financiare ale Aeroportului Internațional Sibiu R.A pe o perioadă de 3 ani, pentru exercițiile financiare 2023-2025
310
28.11.2023
Aprobarea dezlipirii în două imobile distincte a imobilului înscris în CF nr. 133443 Sibiu, nr. cad. 133443, în suprafață de 715.698 mp, proprietate publică a Județului Sibiu, situat în localitatea Sibiu, str. Șoseaua Alba Iulia nr. 73, județul Sibiu
320
28.11.2023
Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2023
350
22.12.2023
Aprobarea încheierii actului adițional nr. 2 la contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație al regiei autonome Aeroportul Internațional Sibiu R.A.
Notă: În cazul în care nu puteți vizualiza documentelele, vă recomandăm descărcarea acestora pe dispozitivul dumneavoastră.