Începând cu data de 8 februarie 2024, accesul în Aeroportul Internațional Sibiu va migra din locația curentă în sensul giratoriu de pe șoseaua Alba Iulia, la intersecția cu strada Europa Unită ***

Prezentare generală

Despre noi

Suntem principalul punct de trafic aerian situat în centrul geografic al României, una dintre cele mai diverse și interesante regiuni din Sudul Transilvaniei. Realizăm parteneriate pe termen lung cu companiile aeriene pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a regiunii în care ne desfășurăm activitatea și pentru a asigura accesul către destinații din întreaga lume tuturor pasagerilor.

Viziune

Dorim să asigurăm valorificarea potențialului Aeroportului Internațional Sibiu de a deveni unul dintre cele mai importante noduri de transport din Transilvania în ceea ce privește traficul aerian de pasageri și cargo. Considerăm că acest deziderat se poate atinge prin implementarea unor tehnici de management modern, capabile să asigure exploatarea judicioasă a întregului patrimoniu, a avantajelor și a oportunităților rezultate din poziția geografică coroborate cu nivelul de dezvoltare al infrastructurii.

Misiune

Să dezvoltăm și să operăm în folosul comunității o infrastructură sistem aeroportuar care să sprijine dezvoltarea economică și socială prin punerea la dispoziție a unor facilități care să însumeze cele mai ridicate standarde de siguranță și securitate, excelență în serviciile oferite clienților, practici de sustenabilitate și conservare a mediului, principii economice bazate pe eficiență.

Această misiune va fi îndeplinită prin dezvoltarea unei forțe de lucru dedicată și calificată, prin maximizarea inovației tehnologice și excelență în guvernanța corporativă. Aeroportul Internațional Sibiu va fi o resursă economică regională care va furniza servicii de aviație comunității de aviație locale și regionale, turiștilor și celorlalte categorii de utilizatori.

Valori de bază
  • Vom administra responsabil toate resursele avute la dispoziție;
  • Vom pune accent pe parteneriatul cu comunitatea și colaboratorii;
  • Vom da valoare comunicării directe;
  • Vom administra aeroportul într-o manieră transparentă, corectă și onestă;
  • Ne vom îndeplini obiectivele și respecta angajamentele;
  • Vom stabili standarde ridicate în toate aspectele organizației noastre și ne vom concentra pe îmbunătățiri continue;
  • Vom lucra în echipă.

Obiect de activitate

Aeroportul Internațional Sibiu este regie autonomă care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, având ca obiect principal de activitate efectuarea de prestații, servicii, lucrări de exploatare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor date în administrare, în vederea asigurării condițiilor pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și/sau internațional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și poștă, precum și servicii de interes public național.

Amplasare

Amplasat în proximitatea parcului industrial al Municipiul Sibiu, la o altitudine de 443 m, Aeroportul Internațional Sibiu face parte din acele obiective de interes regional și național care au suferit modificari esențiale de-a lungul timpului, în vederea asigurării condițiilor necesare unui serviciu public comunitar optim.
Aeroportul Internațional Sibiu este localizat într-o poziție geoclimatică extrem de favorabilă și deservește un areal cu un total de aproximativ 2,6 milioane de locuitori.