Începând cu data de 8 februarie 2024, accesul în Aeroportul Internațional Sibiu va migra din locația curentă în sensul giratoriu de pe șoseaua Alba Iulia, la intersecția cu strada Europa Unită ***

Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

R.A. Aeroportul Internațional Sibiu consideră asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vor fi dedicate toate resursele și eforturile necesare pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016.

 

I. INFORMAȚII GENERALE

R.A. Aeroportul Internațional Sibiu, în calitate de operator de date cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare, are obligația de a respecta caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. 

De asemenea, are obligația de a administra, în condiții de siguranță, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ce-i revin și de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute, în conformitate cu Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

II. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL

R.A. Aeroportul Internațional Sibiu prelucrează datele cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată, furnizate de utilizatorii website-ului www.sibiuairport.ro prin intermediul formularului de contact și prin abonarea la newsletter.

Categoriile de date cu caracter personal furnizate către R.A. Aeroportul Internațional Sibiu prin completarea formularul de contact / abonarea la newsletter pe website-ul www.sibiuairport.ro sunt următoarele:

  • nume și prenume;
  • adresa de e-mail;
  • orice alte categorii de date personale pe care le furnizați în mod direct și voluntar prin corespondența electronică.

Datele cu caracter personal pe care le puneți la dispoziție vor fi prelucrate și tratate confidențial de către Aeroportul Internațional Sibiu. 

 

III. SCOP

Datele cu caracter personal furnizate către R.A. Aeroportul Internațional Sibiu prin intermediul paginii de internet www.sibiuaiport.ro vor fi utilizate exclusiv în scopurile declarate, în vederea formulării și transmiterii de răspunsuri la solicitările dumneavoastră, în vederea soluționării acestora. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor o constituie prevederile art. 6 Legalitatea prelucrării, alin. 1, cuprins în Regulamentul (UE) nr. 679/2016.

 

IV. DURATA PĂSTRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

R.A Aeroportul Internațional Sibiu va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.

Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate atrage imposibilitatea soluționării aspectelor solicitate sau sesizate de dumneavoastră.

 

V. DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Transferul de date cu caracter personal către terți se va realiza strict în măsura în care acesta este necesar în vederea soluționării solicitării dumneavoastră.

Solicitările vor fi înaintate către entitățile care dețin competență în soluționarea solicitării dumneavoastră.

Prin solicitare se înțelege cererea, sugestia, reclamația, sesizarea, propunerea, formulată în scris și adresată către R.A. Aeroportul Internațional Sibiu, indiferent de mijlocul de transmitere.

 

VI. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

a. dreptul de acces la date, conform art. 15 din Regulament;
b. dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16 din Regulament;
c. dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17 din Regulament;
d. dreptul la restricționare a datelor, conform art. 18 din Regulament;
e. dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20 din Regulament;
f. dreptul de a obiecta, conform art. 21 din Regulament;
g. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22 din Regulament;
h. dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și Justiției.

Pentru orice informații suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate de către R.A. Aeroportul Internațional Sibiu și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail [email protected]

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul R.A Aeroportul Internațional Sibiu, căruia vă puteți adresa la adresa de e-mail [email protected].

 

VII. POLITICĂ PRIVIND FIȘIERELE DE TIP COOKIE

Ce este un fişier cookie şi în ce scop este folosit?

Website-ul nostru utilizează tehnologia de tip cookie pentru a vă oferi un serviciu web mai bun și personalizat. Datele stocate de fișierele de tip cookie utilizate pe website-ul nostru nu arată niciodată detalii personale în baza cărora să poată fi stabilită o identitate individuală.

Un fișier de tip cookie reprezintă un mic fișier text care este stocat și/sau citit de browserul dvs. web pe hard disk-ul dispozitivului dvs. final (de exemplu, computer, laptop sau smartphone) în funcție de site-urile web pe care le vizitați. De asemenea, fișierele de tip cookie fac interacțiunea dvs. cu site-urile web mai sigură și mai rapidă, deoarece acestea își pot aminti preferințele dvs. (de exemplu, autentificare, limbă), trimițând informațiile pe care le conțin înapoi la site-ul web originar (first-party cookie) sau către alt site web căruia le aparțin (third-party cookie), atunci când vizitați din nou site-ul web respectiv utilizând același dispozitiv final.

Cum puteţi controla fişierele de tip cookie?

Vă puteți retrage consimțământul privind fișierele de tip cookie în orice moment. În acest scop, puteţi să blocaţi sau eliminaţi fişierele cookie fie prin intermediul setărilor browserului dvs. web sau prin utilizarea unor software-uri puse la dispoziţie de terți, sau urmând instrucţiunile specifice pentru categoriile de cookie din secţiunile următoare. În orice situaţie, pot apărea probleme legate de utilizarea anumitor părți ale site-ului web dacă dezactivaţi fişierele de tip cookie.

În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivele dvs. și să configurați browserul dvs. web astfel încât să refuze fișiere de tip cookie, puteți să utilizați setările privind preferințele din browser-ul dvs. web. De obicei, puteți găsi setările de navigare referitoare la fișiere de tip cookie în meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din browserul web pe care îl utilizați pentru a accesa Website-urile noastre. În funcție de browserele web existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fișierele de tip cookie. Pentru a obține mai multe informații, vă rugăm să vizitați website-ul browserelor dvs.:

Setări cookie în Internet Explorer – Internet Explorer;
Setări cookie în Firefox – Firefox;
Setări cookie în Chrome – Chrome;
Setări cookie în Safari – Safari;
Setări cookie în Edge – Edge;
Setări cookie în Opera – Opera.

Pentru a afla mai multe despre fișierele de tip cookie, vă rugăm să vizitați www.allaboutcookies.org sau să vedeți www.youronlinechoices.eu, care conține informații suplimentare privind publicitatea comportamentală și viața privată online.

Google Analytics

Website-ul nostru utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, furnizat de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit Website să analizeze modul în care utilizați respectivul Website. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dvs. a Website-ului (inclusiv adresa dvs. IP) vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dvs. a Website-ului, elaborând rapoarte cu privire la activitatea Website-ului pentru operatorii Website-ului și furnizând alte servicii referitoare la activitatea Website-ului și la utilizarea internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu alte date deținute de Google.

Puteți renunța la Google Analytics fără a afecta modul în care puteți vizita site-ul nostru web.

Informații detaliate cu privire la Google Analytics și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners

Pentru a împiedica monitorizarea prin acest tip de cookie, puteți instala un add-in pe browserul dvs. web (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Fișiere de tip cookie utilizate în scopuri de comercializare directă

Pentru a primi anunțuri publicitare și conținut de marketing, personalizate în funcție de preferințele dvs., Website-ul nostru utilizează tehnologia DoubleClick for Publishers (DFP) şi Google Ad Exchange, furnizate de Google. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dvs. a Website-ului (inclusiv adresa dvs. IP) vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligaţie conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu alte date deținute de Google.

Informații detaliate cu privire la Google Analytics și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la: https://policies.google.com/privacy/partners.

Fișiere de tip cookie privind rețelele sociale

Pe website-ul nostru, terţe părţi care furnizează aplicaţii pot plasa propriile lor fişiere de tip cookie în vederea monitorizării performanţei aplicaţiilor lor sau pentru a-şi personaliza aceste aplicaţii pentru dvs. De exemplu, atunci când distribuiţi un articol utilizând un buton de distribuire în reţelele de socializare (e.g., Facebook sau Twitter) disponibil pe un Website, platforma reţelei de socializare asociată butonului respectiv va înregistra acest lucru. Pe unele Website-uri poate, de asemenea, să existe conţinut integrat („embedded”), de exemplu conţinut video al unor terţe părţi, precum YouTube, şi, în acest caz, aceşti terţi pot să-şi plaseze la rândul lor propriile fişiere de tip cookie.


Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de confidențialitate.

Regulamentul (UE) nr. 679/2016 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi consultat integral pe pagina de Internet a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau îl puteți descărca aici.

Prin accesarea paginii de internet a R.A. Aeroportul Internațional Sibiu, sunteți de acord cu politica de confidențialitate de prelucrare a datelor cu caracter personal furnizate prin intermediul paginii de internet www.sibiuairport.ro.