Politica de confidenţialitate

Dacă utilizatorul doreşte să ne furnizeze detalii personale – ca de exemplu completarea unui formular de contactare cu adresa de e-mail sau personală, vom utiliza acele informaţii pentru a-i răspunde mesajului sau cererii acestuia. Vom distribui datele dumneavoastră personale altei instituţii sau autorităţi publice numai dacă cererea dumneavoastră are legătură/se referă la aceasta sau dacă legea stipulează astfel.

În cazul în care trebuie să furnizaţi o adresă de e-mail sau adresa personală pentru a primi un răspuns, altul decât cele generate automat la întrebările sau comentariile dumneavoastră, vă recomandăm să nu furnizaţi alte date cu caracter personal.

Există o varietate de măsuri de securitate de ordin fizic, electronic şi procedural pentru a proteja datele dumneavoastră personale. Din motive de securitate a site-ului, cât şi pentru a ne asigura că acest serviciu este furnizat tuturor utilizatorilor, acest sistem informatic utilizează programe-control pentru a monitoriza traficul în reţea în vederea identificării încercărilor neautorizate de încărcare sau modificare a informaţiilor sau care ar cauza prejudicii.

Cu excepţia cazurilor în care sunt făcute investigaţii autorizate pentru a monitoriza dacă legea este respectată, nu vor exista încercări de a identifica utilizatorii sau modul de utilizare a site-ului.

Încercările neautorizate de încărcare sau modificare a datelor în cadrul acestui site sunt interzise şi vor fi pedepsite conform dispoziţiilor cadrului normativ în vigoare.

Dacă aveţi întrebări sau sugestii cu privire la informaţiile prezentate aici, vă rugăm să ni le adresaţi prin intermediul formularului din sectiunea Contact

Politica site-ului www.sibiuairport.ro este de a nu accepta sau de a nu lua în considerare materialele nesolicitate. Dacă utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale, ne rezervăm dreptul de a considera aceste materiale neconfidenţiale şi lipsite de protecţia drepturilor personale sau de proprietate.