Posturi disponibile

Aeroportul Internațional Sibiu oferă o paletă diversă de oportunități în dezvoltarea carierei. Vă rugăm să consultați posturile vacante în secțiunea de mai jos. 

Informaţii suplimentare: la sediul Aeroportului Internaţional Sibiu, tel. 0269/25.31.35. int.217.


Post vacant Număr posturi
disponibile
Condiții de participare Probe concurs Termen depunere 
dosar concurs
Dată concurs Documente

Operator de handling
durată nedeterminată în cadrul Biroului Operatori Handling la Sol

 

1

Condiţii de participare:

- studii: generale

- permis de conducere categoria: „B”

- constituie avantaj cunoaşterea limbii engleze.- proba scrisă

 - interviu


25.04.2018 ora 16:00

26.04.2018, ora 10:00

      Bibliografie:

 1. Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 (**republicată**)(*actualizată*)privind Codul aerian civil***) 

 2. Reglementare aeronautică civilă română privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi RACR-APSH, Ediţia 3/2007

3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : Autorizarea agenţilor aeronautici de handling PIAC-AD-AAH, Editia 2/2017 cap. 2.1 post Dispecer sol durată nedeterminată respectiv 1 post Dispecer sol-durată determinată 
în cadrul Compartimentului Dispeceri sol

 


2

 

-  studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat,

-   vârsta minimă peste 21 ani;

-  cunostinţe de limba engleză nivel mediu (scris, citit, vorbit);

 permis de conducere categoria „ B”.

 - proba scrisă

 - interviu

26.04.2018 ora 16:00

27.04.2018, ora 10:00

     Bibliografie:

1. Reglementarea Aeronautică Civilă Română privind autorizarea dispecerilor sol, RACR-AD-ADS ediția 1 / 2016.

2. Reglementarea Aeronautică Civilă Română      "Proiectarea şi exploatarea tehnică a              aerodromurilor" RACR-  AD-PETA ediția 2/ 2015 cap. 1, cap. 2,cap. 3, cap. 4.

3. Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 (**republicată**)(*actualizată*)privind Codul aerian civil***)

4. .  Reglementarea Aeronautică Civilă Română RACR – ZSAC   ediția 1 / 2015.

5. Test cunoştinţe: limba engleză şi operare calculator Microsoft Word şi Excel.

 

 Șef serviciu,
durată nedeterminată
în cadrul Serviciului Automatizări, IT şi Comunicaţii/Departamentul Tehnic

1

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență (informatică, electronică,  

electrotehnică, automatizări, calculatoare, alte specializări completate de studii tehnice în domeniul IT sau automatizări);

- permis de conducere categoria: “B”;

- abilități de analiză, sinteză și procesare a informațiilor;

- experiență în domeniu constituie avantaj.

- proba scrisă

 - interviu

26.10.2017 ora 16:00  27.10.2017 ora 10:00   Bibliografie

 
Dosarele se depun la sediul regiei din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 73.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

  • cerere de înscriere;
  • curriculum vitae;
  • acte de studii – în copie;
  • carnet de muncă – în copie sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
  • copie act de identitate;
  • adeverință medicală;
  • cazier juridic;
  • recomandare de la ultimul loc de muncă (facultativ);
  • copie permis de conducere (unde este cazul).