Posturi disponibile

Aeroportul Internațional Sibiu oferă o paletă diversă de oportunități în dezvoltarea carierei. Vă rugăm să consultați posturile vacante în secțiunea de mai jos. 

Informaţii suplimentare: la sediul Aeroportului Internaţional Sibiu, tel. 0269/25.31.35. int.217.


Post vacant Număr posturi
disponibile
Condiții de participare Probe concurs Termen depunere 
dosar concurs
Dată concurs Documente

electrician de întreţinere şi reparaţii
durată nedeterminată
în cadrul Serviciului Mecano-Energetic şi Infrastructură

 

 

1

 - studii generale

- curs calificare în meseria de electrician

- constituie avantaj: experienţa în domeniul automatizărilor.

 - proba scrisă

- interviu

26.11.2018 ora 16:00

27.11.2018 ora 10:00  

Bibliografie

 

Expert achiziţii publice,
durată
determinată,

în cadrul Serviciului Achiziţii Publice şi Contracte

 

 

1

- studii superioare economice /juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă

- cunoştinţe limba engleză (citit, scris, vorbit)- nivel avansat

- constituie avantaj experienţa în domeniul achiziţiilor publice /absolvirea cursului “Expert achiziţii publice

 

 - proba scrisă

 - interviu.

23.11.2018 ora 13:30

26.11.2018 ora 10:00  

 Bibliografie

posturi operator de handling
durată determinată
în cadrul Biroului Operatori Handling la Sol

2

- studii: generale

- permis de conducere categoria: „B”

- constituie avantaj cunoaşterea limbii engleze.

- proba scrisă,

- interviu.

 22.11.2018 ora 16:00

 23.11.2018, ora 10:00

 - Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 (republicată)(actualizată)privind Codul aerian civil)

- Reglementare aeronautică civilă română privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aero-porturi RACR-APSH, Ediţia 3/2007

- Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : Autorizarea agenţilor aeronautici de handling PIAC-AD-AAH, Editia 2/2017  cap. 2.

Expert achiziţii publice,
durată nedeterminată,

în cadrul Serviciului Achiziţii Publice şi Contracte

 

1

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice, științe juridice sau științe administrative

- cunoştinţe limba engleză (citit, scris, vorbit)- nivel avansat

- constituie avantaj experienţa în domeniul achiziţiilor publice /absolvire curs “Expert achiziţii publice

 

 - proba scrisă

 - interviu.

02.11.2018 ora 13:30

05.11.2018 ora 10:00

Bibliografie

Inspector de specialitate,
durată nedeterminată,
în cadrul Compartimentului Proceduri operaţionale

1

 - studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă

-  cunoştinţe limba engleză (citit, scris, vorbit) - nivel avansat

-  cunoştinţe operare calculator nivel avansat

-  experienţa minim 3 ani în domeniul aeroportuar

 - proba scrisă

 - interviu

30.10.2018,
ora 16:00 
31.10.2018,
ora 10:00 
Bibliografie 

 
Dosarele se depun la sediul regiei din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 73.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

cerere de înscriere;
curriculum vitae;
acte de studii – în copie;
carnet de muncă – în copie sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
copie act de identitate;
adeverință medicală;
cazier juridic;
recomandare de la ultimul loc de muncă (facultativ);
copie permis de conducere (unde este cazul).