Posturi disponibile

Aeroportul Internațional Sibiu oferă o paletă diversă de oportunități în dezvoltarea carierei. Vă rugăm să consultați posturile vacante în secțiunea de mai jos. 

Informaţii suplimentare: la sediul Aeroportului Internaţional Sibiu, tel. 0269/253.135, int. 217.


Post vacant Număr posturi
disponibile
Condiții de participare Probe concurs Termen depunere 
dosar concurs
Dată concurs Documente

Șef Birou
durată nedeterminată
în cadrul Biroului Dispecerat Securitate și Documente Clasificate

 

1

 • studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă;
 • cunoştinţe de limba engleză nivel avansat (scris, citit, vorbit);
 • cunoştinţe avansate a pachetului Microsoft Office (Word, Excel);
 • constituie avantaj: cunoştinţe tehnice despre sistemele de supraveghere video şi exploatarea acestora.
Aptitudini necesare:
 • asumarea responsabilității;
 • promptitudine în îndeplinirea sarcinilor;
 • capacitatea de a lucra independent și în echipă
 • integritate, autocontrol, seriozitate și corectitudine.

 - proba scrisă,

 - interviu.

18.07.2019 ora 16:00 

19.07.2019 ora 10:00 

Bibliografie

Operator de handling   durată nedeterminată
în cadrul Biroului Operatori Handling la Sol

2

 • studii: generale
 • permis de conducere categoria: „B”
 • constituie avantaj cunoaşterea limbii engleze.

- proba scrisă,

- interviu.

15.07.2019 ora 16:00

16.07.2019 ora 10:00

 1. Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 (**republicată**)(*actualizată*)privind Codul aerian civil***)
 2. Reglementare aeronautică civilă română privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aero-porturi RACR-APSH, Ediţia 3/2007
 3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : Autorizarea agenţilor aeronautici de handling PIAC-AD-AAH, Editia 2/2017 cap. 2.

  Controlor de gestiune durată nedeterminată 
în cadrul Compartimentului Control Financiar de Gestiune

 

 1

 • studii superioare economice absolvite cu  diplomă  de licenţă;
 • experiență:
- minimum 3 ani lucraţi în domeniul economic;
- cunoştinţe de utilizare a computerului (minim Microsoft Word, Excel)
- abilităţi de comunicare şi negociere, atent la detalii, capacitate de sinteză şi analiză, rigoare;
- flexibilitate în abordarea situaţiilor de lucru, capacitatea de a lucra în echipă.- proba scrisă,

- interviu.

12.07.2019 ora 16:00

15.07.2019 ora 10:00

 Bibliografie


Dosarele se depun la sediul regiei din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 73.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

cerere de înscriere;
curriculum vitae;
acte de studii – în copie;
carnet de muncă – în copie sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
copie act de identitate;
adeverință medicală;
cazier juridic;
recomandare de la ultimul loc de muncă (facultativ);
copie permis de conducere (unde este cazul).