Posturi disponibile

Aeroportul Internațional Sibiu oferă o paletă diversă de oportunități în dezvoltarea carierei. Vă rugăm să consultați posturile vacante în secțiunea de mai jos. 

Informaţii suplimentare: la sediul Aeroportului Internaţional Sibiu, tel. 0269/25.31.35. int.217.


Post vacant Număr posturi
disponibile
Condiții de participare Probe concurs Termen depunere 
dosar concurs
Dată concurs Documente

agent salvare aeroportuară şi instalaţii de stins incendii
în cadrul Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă

1

- studii: generale

- certificat de absolvire  pentru ocupația pentru ocupația  de ,,servant pompier “  sau brevet de ,,pompier specialist”

- condiție fizică bună

- permis conducere categoria ,,B”

- cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj 


 

- probă scrisă
- probă sportivă
- interviu
19.07.2018 ora 16:00 20.07.2018
ora 10:00
  Bibliografie

 operator de handling
durată nedeterminată
în cadrul Biroului Operatori Handling la Sol

1

- studii: generale

-permis de conducere categoria: „B”

- constituie avantaj cunoaşterea limbii engleze.

- Probă scrisă
- Interviu
31.07.2018 ora 16:00  01.08.2018
ora 10:00

Bibliografie :


1.Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 (republicată, actualizată) privind Codul aerian civil

2.Reglementare aeronautică civilă română privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aero-porturi RACR-APSH, Ediţia 3/2007

3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Autorizarea agenţilor aeronautici de handling PIAC-AD-AAH, Editia 2/2017  cap. 2.

 operator de handling
durată nedeterminată
în cadrul Biroului Operatori Handling la Sol

1

- studii: generale

-permis de conducere categoria: „B”

- constituie avantaj cunoaşterea limbii engleze.

- Probă scrisă
- Interviu
13.07.2018
ora 13:30 
 16.07.2018
ora 10:00

Bibliografie :


1.Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 (republicată, actualizată) privind Codul aerian civil

2.Reglementare aeronautică civilă română privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aero-porturi RACR-APSH, Ediţia 3/2007

3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Autorizarea agenţilor aeronautici de handling PIAC-AD-AAH, Editia 2/2017  cap. 2.

agent
securitate aeroportuară
în cadrul Serviciului securitate aeroportuară şi probleme speciale

1

-  studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat,

-  cunoştinţe limba engleză (citit, scris, vorbit)- nivel mediu,

 

- Probă scrisă
- Interviu

11.07.2018
ora 16:00
 12.07.2018
ora 10:00
  Bibliografie

 Șef serviciu,
durată nedeterminată
în cadrul Serviciului Automatizări, IT şi Comunicaţii/Departamentul Tehnic

1

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență (informatică, electronică,  

electrotehnică, automatizări, calculatoare, alte specializări completate de studii tehnice în domeniul IT sau automatizări);

- permis de conducere categoria: “B”;

- abilități de analiză, sinteză și procesare a informațiilor;

- experiență în domeniu constituie avantaj.

- proba scrisă

 - interviu

26.10.2017 ora 16:00  27.10.2017 ora 10:00   Bibliografie

 
Dosarele se depun la sediul regiei din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 73.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

  • cerere de înscriere;
  • curriculum vitae;
  • acte de studii – în copie;
  • carnet de muncă – în copie sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
  • copie act de identitate;
  • adeverință medicală;
  • cazier juridic;
  • recomandare de la ultimul loc de muncă (facultativ);
  • copie permis de conducere (unde este cazul).