Începând cu data de 20.12.2021, persoanele care intră în țară trebuie să completeze formularul digital de intrare în România *** Începând cu data de 1 octombrie 2021, călătoria în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va fi posibilă exclusiv în baza în baza pașaportului valabil. Mai multe detalii la www.mae.ro/node/56800. *** Pentru condițiile de călătorie pentru cetățenii care PĂRĂSESC teritoriul României consultați website-ul MAE - www.mae.ro - secțiunea ATENȚIONĂRI DE CĂLĂTORIE COVID-19 *** Pentru condițiile de călătorie pentru cetățenii care SOSESC pe teritoriul României consultați website-ul Centrului Național de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile – www.cnscbt.ro *** Prezentarea la aeroport pentru efectuarea formalităților de check-in, securitate și frontieră se face cu 3 ore înainte de ora programată pentru decolare! ***

Posturi disponibile

Aeroportul Internațional Sibiu oferă o paletă diversă de oportunități în dezvoltarea carierei. Știm că o carieră profesională trebuie continuată și construită pe termen lung și considerăm că fiecare dintre angajații noștri ar trebui să joace un rol activ în carierele proprii. 

În secțiunea de mai jos puteți regăsi lista posturilor disponibile spre cele mai frumoase „călătorii”. 

Informaţii suplimentare puteți obține direct la sediul Aeroportului Internaţional Sibiu R.A. sau la numărul de telefon 0269 253 135, interior 217.

Post vacant Număr posturi disponibile Condiții de participare Probe concurs Dosar de înscriere Termen depunere 
dosar concurs
Dată concurs Document
Asistent medical generalist 
– durată nedeterminată în cadrul Compartimentului Cabinet Medical şi PRM
1
 • studii postliceale de specialitate (+ diplomă de bacalaureat);
 • certificat de membru emis de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania, valabil;
 • aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei,
 • abilităţi de comunicare.
 • proba scrisă;
 • interviu.
 • cererea de înscriere;
 • curriculum vitae;
 • actele de studii – în copie;
 • carnetul de muncă – în copie sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă;
 • copia actului de identitate;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare/apt de muncă;
 • cazierul judiciar.
Toate documentele care se depun în copie vor fi certificate „conform cu originalul” de către candidat.

Dosarele se depun la sediul regiei din şos. Alba Iulia nr. 73.

Informaţii şi bibliografie la sediul Aeroportului Internaţional Sibiu, pe site-ul regiei sau la adresa de e-mail secretariat@sibiuairport.ro.
31.01.2022
ora 16:00
01.02.2022
ora 10:00
Bibliografie