Posturi disponibile

Aeroportul Internațional Sibiu oferă o paletă diversă de oportunități în dezvoltarea carierei. Vă rugăm să consultați posturile vacante în secțiunea de mai jos. 

Informaţii suplimentare: la sediul Aeroportului Internaţional Sibiu, tel. 0269/25.31.35. int.217.


Post vacant Număr posturi
disponibile
Condiții de participare Probe concurs Termen depunere 
dosar concurs
Dată concurs Documente

operator de handling
durată determinată
în cadrul Biroului Operatori Handling la Sol

 

2

- studii: generale

- permis de conducere categoria: „B”

- constituie avantaj cunoaşterea limbii engleze.

- proba scrisă,

- interviu.

01.10.2018 ora 16:00 

02.10.2018 ora 10:00 

1.Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 (republicată)(actualizată)privind Codul aerian civil)

2.Reglementare aeronautică civilă română privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aero-porturi RACR-APSH, Ediţia 3/2007

3.Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : Autorizarea agenţilor aeronautici de handling PIAC-AD-AAH, Editia 2/2017  cap. 2.

economist
durată nedeterminată
 
în cadrul Serviciului Financiar/Direcţia economică

1

- studii superioare economice de lungă durată

- vechime în domeniul economico-financiar: minim 3 ani

- cunoştinţe profesionale:

1.operare cu softuri specializate de contabilitate

2.operare PC: Microsoft Office (Word, Excel).

- proba scrisă,

- interviu.

28.09.2018
ora 13:30

01.10.2018
ora 10:00

Bibliografie

 posturi șofer
durată nedeterminată
în cadrul Compartimentului Auto  

2

- studii generale,

- permis de conducere categoria ”B, C, D, E„;

- atestat profesional transport persoane.

- probă scrisă
- interviu

24.09.2018 ora 16:00

25.09.2018 ora 10:00

Bibliografie

post agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendii
durată nedeterminată
În cadrul Serviciului pentru Situații de Urgență


1

- studii generale,

- certificat de absolvire pentru ocupația de”servant pompier„ sau brevet de”pompier specialist„;

- condiție fizică bună;

-permis de conducere categoria ”B„;

-cunoașterea limbii engleze constituie avantaj.

- Probă scrisă

-Probă sportivă

- interviu

 24.09.2018 ora 16:00

25.09.2018
ora 10:00

 Bibliografie

 Șef serviciu,
durată nedeterminată
în cadrul Serviciului Automatizări, IT şi Comunicaţii/Departamentul Tehnic

1

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență (informatică, electronică,  

electrotehnică, automatizări, calculatoare, alte specializări completate de studii tehnice în domeniul IT sau automatizări);

- permis de conducere categoria: “B”;

- abilități de analiză, sinteză și procesare a informațiilor;

- experiență în domeniu constituie avantaj.

- proba scrisă

 - interviu

26.10.2017 ora 16:00  27.10.2017 ora 10:00   Bibliografie

 
Dosarele se depun la sediul regiei din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 73.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

  • cerere de înscriere;
  • curriculum vitae;
  • acte de studii – în copie;
  • carnet de muncă – în copie sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
  • copie act de identitate;
  • adeverință medicală;
  • cazier juridic;
  • recomandare de la ultimul loc de muncă (facultativ);
  • copie permis de conducere (unde este cazul).