Pentru condițiile de călătorie pentru cetățenii care PĂRĂSESC teritoriul României consultați website-ul MAE - www.mae.ro - secțiunea ATENȚIONĂRI DE CĂLĂTORIE COVID-19 *** Pentru condițiile de călătorie pentru cetățenii care SOSESC pe teritoriul României consultați website-ul Centrului Național de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile – www.cnscbt.ro *** Prezentarea la aeroport pentru efectuarea formalităților de check-in, securitate și frontieră se face cu 3 ore înainte de ora programată pentru decolare! ***

Posturi disponibile

Aeroportul Internațional Sibiu oferă o paletă diversă de oportunități în dezvoltarea carierei. Știm că o carieră profesională trebuie continuată și construită pe termen lung și considerăm că fiecare dintre angajații noștri ar trebui să joace un rol activ în carierele proprii. În secțiunea de mai jos puteți regăsi lista posturilor disponibile spre cele mai frumoase „călătorii”. 

Informaţii suplimentare puteți obține direct la sediul Aeroportului Internaţional Sibiu R.A. sau la numărul de telefon 0269 253 135, interior 217.

Post vacant Număr posturi disponibile Condiții de participare Dosar de înscriere Probe concurs Termen depunere 
dosar concurs
Dată concurs Document
Agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendii, durată nedeterminată
în cadrul Serviciului pentru Situații de Urgență
1
 • Studii generale;
 • certificat de absolvire a cursului de servant pompier, sau a cursului de cadru tehnic cu atribuții PSI;
 • condiție fizică bună pentru a putea face față la un nivel de efort prelungit;
 • condiție psihică bună pentru a putea face față la stres;
 • permis de conducere categoria ”B„;
 • deținerea unui permis de conducere categoria ”C” constituie avantaj.
Concursul va cuprinde următoarele probe:
 • proba scrisă,
 • interviu.
Dosarul de înscriere va cuprinde:
 • cerere de înscriere;
 • curriculum vitae;
 • acte de studii - în copie;
 • carnet de muncă – în copie sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
 • copie permis de conducere;
 • copia actului de identitate;
 • adeverinţă medicală;
 • cazier judiciar.

Toate documentele care se depun în copie vor fi certificate ”conform cu originalul” de către candidat.
Dosarele se depun la sediul regiei din şos. Alba Iulia nr. 73 până la data de 06.08.2021 ora 13:00. 09.08.2021 ora 11:00   Bibliografie
Șofer, durată nedeterminată
în cadrul Serviciului pentru Situații de Urgență)
1
 • Studii generale,
 • permis de conducere categoriile: ”B, C, D și E„
 • flexibilitate în abordarea situațiilor de lucru, capacitate de a lucra în echipă.

Concursul va cuprinde următoarele probe:
 • proba scrisă,
 • interviu.
Dosarul de înscriere va cuprinde:
 • cerere de înscriere;
 • curriculum vitae;
 • acte de studii - în copie;
 • carnet de muncă – în copie sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
 • copie permis de conducere;
 • copia actului de identitate;
 • adeverinţă medicală;
 • cazier judiciar.
Toate documentele care se depun în copie vor fi certificate ”conform cu originalul” de către candidat.
Dosarele se depun la sediul regiei din şos. Alba Iulia nr. 73 până la data de 06.08.2021, ora 13:00. 09.08.2021,
ora 11:00  
Bibliografie
Inspector siguranță operațională, durată nedeterminată în cadrul Serviciului Coordonare Operațională  1
 • Studii superioare, finalizate cu diplomă de licenţă,
 • cunoştinţe limba engleză nivel avansat,
 • permis conducere cat. B
 • cunoştinţe avansate a pachetului Microsoft Office (Word, Excel).
Aptitudini necesare
 • asumarea responsabilităţii,
 • promptitudine în îndeplinirea sarcinilor,
 • capacitatea de a lucra independent şi în echipă,
 • integritate, autocontrol, seriozitate şi corectitudine
Concursul va cuprinde următoarele probe:
 • proba scrisă,
 • interviu.
 
Dosarul de înscriere va cuprinde:
 • cerere de înscriere;
 • curriculum vitae;
 • acte de studii - în copie;
 • carnet de muncă – în copie sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
 • copie permis de conducere;
 • copia actului de identitate;
 • adeverinţă medicală;
 • cazier judiciar.
Toate documentele care se depun în copie vor fi certificate ”conform cu originalul” de către candidat.
Dosarele se depun la sediul regiei din şos. Alba Iulia nr. 73 până la data de 10.08.2021, ora 16:00. 11.08.2021,
ora 10:00 
Bibliografie