Posturi disponibile

Aeroportul Internațional Sibiu oferă o paletă diversă de oportunități în dezvoltarea carierei. Vă rugăm să consultați posturile vacante în secțiunea de mai jos. 

Informaţii suplimentare: la sediul Aeroportului Internaţional Sibiu, tel. 0269/253.135, int. 217.


Post vacant Număr posturi
disponibile
Condiții de participare Probe concurs Termen depunere 
dosar concurs
Dată concurs Documente

Operator de handling durată determinată
în cadrul Biroului Operatori Handling la Sol

 

 2

  •  studii: generale,
  • permis de conducere
  • categoria: „B”,
  • constituie avantaj cunoaşterea limbii engleze

 - proba scrisă,

- interviu.

28.05.2019 ora 16:00

29.05.2019 ora 10:00 

 

  1. Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 (republicată)(actualizată)privind Codul aerian civil)
  2. Reglementare aeronautică civilă română privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi RACR-APSH, Ediţia 3/2007
  3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă : Autorizarea agenţilor aeronautici de handling PIAC-AD-AAH, Editia 2/2017  cap. 2.

  Șofer
durată nedeterminată 
în cadrul Compartimentului Auto

 1

studii:generale,
permis de conducere categoria ”B, C, D, E„;
 atestat profesional transport persoane.

- proba scrisă,

- interviu.

27.05.2019 ora 16:00

28.05.2019 ora 10:00

 

 Bibliografie

  Controlor de gestiune durată nedeterminată 
în cadrul Compartimentului Control Financiar de Gestiune

 

 1

 studii superioare economice absolvite cu  diplomă  de licenţă
experientă:
- minim 3 ani lucraţi în domeniul economic
- minim 2 ani lucraţi în activitatea de control financiar/audit intern/ control intern
cunoştinţe de utilizare a computerului (minim Microsoft Word, Excel)
abilităţi de comunicare şi negociere, atent la detalii, capacitate de sinteză şi analiză, rigoare
flexibilitate în abordarea situaţiilor de lucru, capacitatea de a lucra în echipă


- proba scrisă,

- interviu.

24.05.2019 ora 16:00 

 27.05.2019 ora 10:00

 Bibliografie

Magaziner
durată nedeterminată
în cadrul Compartimentului Aprovizionare/ Direcţia economică

 1

- studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat,

- abilităţi de utilizare a computerului,

- abilităţi de comunicare şi organizare

- proba scrisă,

- interviu.

13.05.2019 ora 16:00 

14.05.2019 ora 10:00 

 Bibliografie

             
             
             
             
             


Dosarele se depun la sediul regiei din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 73.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

cerere de înscriere;
curriculum vitae;
acte de studii – în copie;
carnet de muncă – în copie sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
copie act de identitate;
adeverință medicală;
cazier juridic;
recomandare de la ultimul loc de muncă (facultativ);
copie permis de conducere (unde este cazul).