Posturi disponibile

Aeroportul Internațional Sibiu oferă o paletă diversă de oportunități în dezvoltarea carierei. Vă rugăm să consultați posturile vacante în secțiunea de mai jos. 

Informaţii suplimentare: la sediul Aeroportului Internaţional Sibiu, tel. 0269/25.31.35. int.205.


Post vacant Număr posturi
disponibile
Condiții de participare Probe concurs Termen depunere 
dosar concurs
Dată concurs Documente

Dispecer
durată determinată,
în cadrul Dispeceratului Securitate

1

-   studii: medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat,

-   cunoştinţe limba engleză  scris şi citit nivel mediu,

-   constituie avantaj: - cursuri absolvite în domeniul Securităţii Aviaţiei Civile,

- experienţă în activităţi similare,

-   abilităţi de utilizare a computerului.

 - proba scrisă,

 - interviu.

22.09.2017 ora 13,30 25.09.2017
ora 11:00
Bibliografie
Auditor intern
  durată determinată
,
în cadrul Compartimentului Control Financiar de Gestiune şi Audit Intern
1

-   studii: superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;

-   vechime  de minim 5 (cinci) ani în domeniul economic;

-   constituie avantaj:

     * curs pentru ocupaţia de "Auditor intern";

     * experienţa în activitatea de auditor intern/expert contabil/auditor financiar;

-   gândire sistematică, capacitate de a lucra în echipă, operativitate în luarea deciziilor legale şi oportune;

-   abilităţi de utilizare a computerului.

- proba scrisă

 - interviu


 
 21.09.2017 ora 16:00  22.09.2017 ora 10:00 Bibliografie
Funcţionar informaţii clienţi,
durată determinată,
în cadrul Compartimentului Relaţii Publice

-  studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat

-  limba engleză: scris şi citit nivel avansat

-  constitue avantaj cunoaşterea celei de a doua limbi străine

-  abilităţi de utilizare a computerului

-  disponibilitate pentru program de lucru în ture

- probă scrisă 
- interviu 

11.09.2017 ora 16:00 12.09.2017 ora 10:00   Bibliografie

 
Dosarele se depun la sediul regiei din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 73.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

  • cerere de înscriere;
  • curriculum vitae;
  • acte de studii – în copie;
  • carnet de muncă – în copie sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
  • copie act de identitate;
  • adeverință medicală;
  • cazier juridic;
  • recomandare de la ultimul loc de muncă (facultativ);
  • copie permis de conducere (unde este cazul).