Posturi disponibile

Aeroportul Internațional Sibiu oferă o paletă diversă de oportunități în dezvoltarea carierei. Vă rugăm să consultați posturile vacante în secțiunea de mai jos. 

Informaţii suplimentare: la sediul Aeroportului Internaţional Sibiu, tel. 0269/253 135, int. 217.


Post vacant Număr posturi
disponibile
Condiții de participare Probe concurs Termen depunere 
dosar concurs
Dată concurs Document

Inginer
durată nedeterminată 
 în cadrul  Serviciului Mentenanță/Direcția Investiții și Dezvoltare.

 

1

 •  studii superioare de lungă durată absolvite cu  diplomă  de licenţă, specializarea Electromecanică,
 • permis de conducere cat. B,
 • constituie avantaj: experiență în sisteme de automatizare.

- probă scrisă,

- interviu.

 

27.03.2020 ora 13:30

30.03.2020
ora 10:00
   

 Bibliografie

Electrician de întreținere și reparații
durată nedeterminată
în cadrul Serviciului Mentenanță

3

 • studii generale,
 • curs calificare în meseria de electrician,
 • permis de conducere categ.”B”,
 • constituie avantaj: experienţa în domeniul automatizărilor.

- probă scrisă,

- interviu.

 23.03.2020 ora 16:00

24.03.2020 ora 10:00  

 Bibliografie

Inspector de specialitate durată nedeterminată
în cadrul Compartimentului Proceduri Operaționale

 

1

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă,
 • cunoştinţe limba engleză (citit, scris, vorbit) - nivel avansat,
 • cunoştinţe operare calculator - nivel avansat.

- probă scrisă,

- interviu.

   

Bibliografie

Controlor de gestiune
durată nedeterminată 
în cadrul Compartimentului Control Financiar de Gestiune

 1

 • studii superioare economice absolvite cu  diplomă  de licenţă,
 • experienţă: minim 2 ani vechime în domeniul economic
 • constituie avantaj: experiența în activitatea de control financiar de gestiune,
 • cunostimțe de utilizare a computerului (minim Microsoft Word, Excel),
 • abilităţi de comunicare şi negociere, atent la detalii, capacitate de sinteză şi analiză, rigoare;
 • flexibilitate în abordarea situaţiilor de lucru, capacitatea de a lucra în echipă.

- probă scrisă,

- interviu.

09.03.2020 ora 16:00

10.03.2020 ora 10:00

 Bibliografie

             
             
             
             


Dosarele se depun la sediul regiei din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 73.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

cerere de înscriere;
curriculum vitae;
acte de studii – în copie;
carnet de muncă – în copie sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
copie act de identitate;
adeverință medicală;
cazier juridic;
recomandare de la ultimul loc de muncă (facultativ);
copie permis de conducere (unde este cazul).