Posturi disponibile

Aeroportul Internațional Sibiu oferă o paletă diversă de oportunități în dezvoltarea carierei. Vă rugăm să consultați posturile vacante în secțiunea de mai jos. 

Informaţii suplimentare: la sediul Aeroportului Internaţional Sibiu, tel. 0269/253 135, int. 217.


Post vacant Număr posturi
disponibile
Condiții de participare Probe concurs Termen depunere 
dosar concurs
Dată concurs Documente

Șofer
durată nedeterminată

3

  • studii:  generale
  • permis de conducere categoria: ” B și C„
  • flexibilitate în abordarea situațiilor de lucru, capacitate de a lucra în echipă.

- probă scrisă,

- interviu.

27.11.2019 ora 16:00

28.11.2019 ora 10:00

Bibliografie

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             


Dosarele se depun la sediul regiei din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 73.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

cerere de înscriere;
curriculum vitae;
acte de studii – în copie;
carnet de muncă – în copie sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
copie act de identitate;
adeverință medicală;
cazier juridic;
recomandare de la ultimul loc de muncă (facultativ);
copie permis de conducere (unde este cazul).