Începând cu data de 1 octombrie 2021, călătoria în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va fi posibilă exclusiv în baza în baza pașaportului valabil. Mai multe detalii la www.mae.ro/node/56800. *** Pentru condițiile de călătorie pentru cetățenii care PĂRĂSESC teritoriul României consultați website-ul MAE - www.mae.ro - secțiunea ATENȚIONĂRI DE CĂLĂTORIE COVID-19 ***

Posturi disponibile

Aeroportul Internațional Sibiu oferă o paletă diversă de oportunități în dezvoltarea carierei. Știm că o carieră profesională trebuie continuată și construită pe termen lung și considerăm că fiecare dintre angajații noștri ar trebui să joace un rol activ în carierele proprii. În secțiunea de mai jos puteți regăsi lista posturilor disponibile spre cele mai frumoase „călătorii”. 

Informaţii suplimentare puteți obține direct la sediul Aeroportului Internaţional Sibiu R.A. sau ne puteți contacta prin e-mail la adresele indicate în cadrul anunțurilor.


 

Post vacant

Șofer
în cadrul Serviciului pentru Situații de Urgență (contract de muncă pe durată nedeterminată)
Număr posturi disponibile 1
Atribuții și responsabilități principale 1. Deservește autospeciala de stins incendii, subordonându-se responsabilului turei de serviciu din cadrul Serviciului pentru Situații de Urgență.
2. Are obligația să cunoască modurile de lucru a autospecialelor de stins incendii.
3. Participă la deservirea aeronavelor cu toate mijloacele auto și de aerodrom din dotare în funcție de necesități.
4. Are obligația să asigure starea tehnică (buna funcționare și întreținerea, respectând toate indicațiile și intrucțiunile tehnice) a mijloacelor auto și de aerodrom.
5. Execută constant și corect lucrări de întreținere zilnică și periodică la tehnica auto din dotare, conform normativelor în vigoare, asigurându-le un aspect agreabil, curat, cât și funcționarea optimă a acestora.
6. Verifică starea mijloacelor auto și de aerodrom atât la predarea, cât și la primirea turei.
7. Cunoște și respectă prevederile legale în vigoare cu privire la circulația pe drumurile publice / în trafic.
8. Asigură evidențierea / înregistrarea în Registrul serviciului a documentelor distribuite de către șeful de serviciu / Directorul de resort / Directorul General.
Cerințe de ocupare a postului Studii și experiență profesională:
1. Studii generale;
2. Permis de conducere categoria „C”;
3. Să nu aibă antecedente rutiere grave (dosar penal);
4. Să aibă cunoștințe minime de mecanică auto;
5. Condiție psihică bună pentru a putea face față la stres, acuitate auditivă normală;
6. Constituie avantaj: deținerea unui certificat de absolvire a cursului de servant pompier sau a cursului de cadru tehnic cu atribuții PSI.
Competențe comportamentale:
- comunicare eficientă;
- flexibilitate în abordarea situaţiilor de lucru, capacitate de a lucra în echipă.
Etape de selecție și probe concurs 1. evaluarea compatibilității cu postul prin interviu;
2. evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test scris care are la bază bibliografia publicată în prezentul anunț.
Modalitatea de desfășurare a probelor de selecție: la sediul Aeroportului Internațional Sibiu R.A.
Dosar de candidatură 1. cerere de înscriere;
2. CV în format Europass semnat pe toate paginile;
3. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
4. carnet de muncă – în copie sau adeverință care să ateste vechimea în muncă;
5. copia actului de identitate;
6. adeverință medicală;
7. cazier judiciar;
8. alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
Documentele justificative trebuie să fie semnate de către candidat privind conformitatea cu originalul.
Dosarele se depun la sediul Aeroportului Internațional Sibiu R.A., din şos. Alba Iulia nr. 73.
Termen depunere dosar de candidatură 27.03.2023, ora 15:30
Dată concurs 28.03.2023, ora 10:00
Bibliografie 1. Ordinul nr. 980/30.11.2011(*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.
2. Ordonanța de Urgență nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare.
3. Ordonanța nr. 27 din 31.08.2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare.
4. Codul Aerian al României din 2020 (Legea nr. 21/2020).
5. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
6. Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
Contact informații suplimentare [email protected]