Posturi disponibile

Aeroportul Internațional Sibiu oferă o paletă diversă de oportunități în dezvoltarea carierei. Vă rugăm să consultați posturile vacante în secțiunea de mai jos. 

Informaţii suplimentare: la sediul Aeroportului Internaţional Sibiu, tel. 0269/253 135, int. 217.


Post vacant Număr posturi
disponibile
Condiții de participare Probe concurs Termen depunere 
dosar concurs
Dată concurs Document

Electrician de întreținere și reparații
durată nedeterminată
în cadrul Serviciului Mentenanță

1

 •  studii generale,
 • curs calificare în meseria de electrician,
 • permis de conducere categ.”B”,
 • constituie avantaj: experienţa în domeniul automatizărilor.

- probă scrisă,

- interviu.

30.01.2020 ora 16:00 

31.01.2020
ora 10:00

 

 

 Bibliografie

Agent de securitate aeroportuară
durată nedeterminată
în cadrul Serviciului Securitate Aeroportuară și Probleme Speciale

 

2

 •  studii: medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat,
 • cunoştinţe limba engleză (citit, scris, vorbit)- nivel mediu.

- probă scrisă,

- interviu.

29.01.2020 ora 16:00

30.01.2020
ora 10:00

 

 Bibliografie

Șofer
durată nedeterminată
în cadrul Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă

 1

 •  studii:  generale,
 • permis de conducere categoria ”B, C, E„

- probă scrisă,

- interviu.

28.01.2020 ora 16:00 

29.01.2020
ora 10:00

Bibliografie

Inspector de specialitate durată nedeterminată
în cadrul Compartimentului Pro-ceduri Operaționale

 

1

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă,
 • cunoştinţe limba engleză (citit, scris, vorbit) - nivel avansat,
 • cunoştinţe operare calculator - nivel avansat.

- probă scrisă,

- interviu.

 27.01.2020 ora 16:00

28.01.2020 ora 10:00

Bibliografie

Controlor de gestiune
durată nedeterminată 
în cadrul Compartimentului Control Financiar de Gestiune

 1

 • studii superioare economice absolvite cu  diplomă  de licenţă,
 • experienţă: minim 3 ani vechime în domeniul economic
 • minim 2 ani vechime în activitatea de control financiar de gestiune,
 • cunostimțe de utilizare a computerului (minim Microsoft Word, Excel),
 • abilităţi de comunicare şi negociere, atent la detalii, capacitate de sinteză şi analiză, rigoare;
 • flexibilitate în abordarea situaţiilor de lucru, capacitatea de a lucra în echipă.

- probă scrisă,

- interviu.

04.02.2020 ora 16:00

05.02.2020 ora 10:00  
  

 Bibliografie

             
             
             
             


Dosarele se depun la sediul regiei din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 73.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

cerere de înscriere;
curriculum vitae;
acte de studii – în copie;
carnet de muncă – în copie sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
copie act de identitate;
adeverință medicală;
cazier juridic;
recomandare de la ultimul loc de muncă (facultativ);
copie permis de conducere (unde este cazul).