Posturi disponibile

Aeroportul Internațional Sibiu oferă o paletă diversă de oportunități în dezvoltarea carierei. Vă rugăm să consultați posturile vacante în secțiunea de mai jos. 

Informaţii suplimentare: la sediul Aeroportului Internaţional Sibiu, tel. 0269/253.135, int. 217.


Post vacant Număr posturi
disponibile
Condiții de participare Probe concurs Termen depunere 
dosar concurs
Dată concurs Documente

șofer
durată determinată
în cadrul Compartimentului Auto

1

- studii: generale,
- permis de conducere categoria ”B, C, D, E„ - - atestat profesional transport persoane. 

- proba scrisă,

- interviu.

27.03.2019 ora 16:00 

28.02.2019
ora: 10:00

Bibiliografie

post agent salvare aeroportuară şi instalaţii de stins incendii
în cadrul Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă

 

1

- studii: generale;  -certificat de absolvire  pentru ocupația pentru ocupația  de ,,servant pompier “  sau brevet de ,,pompier specialist” - condiție fizică bună;  - permis de conducere categoria ,,B”;  - cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj

 - proba scrisă,

- interviu.

26.03.2019 ora 16,00

27.03.2019
ora 19:00

 

operator de handling
durată determinată
în cadrul Biroului Operatori Handling la Sol

3

- studii: generale

- permis de conducere categoria: „B”

- constituie avantaj cunoaşterea limbii engleze.

 

 - proba scrisă,

- interviu.

25.03.2019 ora 16:00 

26.03.2019
ora 10:00

 

1.Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 (republicată)(actualizată)privind Codul aerian civil)
2. Reglementare aeronautică civilă română privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aero-porturi RACR-APSH, Ediţia 3/2007
3.Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Autorizarea agenţilor aeronautici de handling PIAC-AD-AAH, Editia 2/2017  cap. 2.

 

asistent medical generalist  

durată determinată

în cadrul Cabinetului medical şi PRM

1

- studii postliceale de specialitate (+ diplomă de bacalaureat)

- certificat de membru emis de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania, valabil

- aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei

- abilităţi de comunicare.

- proba scrisă,

- interviu.

08.03.2019 ora 13:30

11.03.2019
10:00

 Bibiliografie

Inspector siguranţă operaţională

durată nedeterminată, 

în cadrul Serviciului Coordonare, Management platformă, Direcţia operaţională

1

- studii superioare, de preferat în domeniul tehnic, finalizate cu diplomă de licenţă;

- cunoştinţe limba engleză nivel avansat;

- cunoştinţe avansate a pachetului Microsoft Office (Word, Excel).

Aptitudini necesare:

 • asumarea responsabilităţii,
 • promptitudine în îndeplinirea sarcinilor,
 • capacitatea de a lucra independent şi în echipă,
 • integritate, autocontrol, seriozitate şi corectitudine.

- testare psihometrică,

-  proba scrisă,

-  interviu.

01.03.2019 ora 13:30

 04.03.2019 ora 10:00

  Bibliografie

 

Șofer
durată nedeterminată,
în cadrul Biroului MijloaceTehnice Aeroportuare/Direcţia investiţii şi dezvoltare

1

-  studii generale;

-  permis de conducere categoriile B, C, D, E;

-  atestat profesional transport persoane. 

- proba scrisă;

- interviu.

04.03.2019 ora 16:00 

05.03.2019 ora 10:00 

1.Ordin nr. 980/30.11.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

2.OUG. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (actualizată prin OUG. nr. 69/2007).

3.ORDONANȚA nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere ( actualizată mai 2016 ).

Operator de handling

durată determinată,

în cadrul Biroului Operatori Handling la Sol

 

 2

- studii: generale
- permis de conducere categoria: B
-constituie avantaj cunoaşterea limbii engleze.

- proba scrisă;

- interviu.

21.02.2019 ora 16:00

22.02.2019 ora 10:00

1.Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 (republicată)(actualizată)privind Codul aerian civil)

2. Reglementare aeronautică civilă română privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aero-porturi RACR-APSH, Ediţia 3/2007

3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Autorizarea agenţilor aeronautici de handling PIAC-AD-AAH, Editia 2/2017  cap. 2.

Expert conformitate
durată nedeterminată,
în cadrul Serviciului Siguranţă şi QMS 

1

- studii superioare absolvite cu  diplomă  de licenţă,

- cunoştinţe limba engleză scris şi citit

- cunoştinţe de utilizare a computerului (minim Microsoft Word, Excel)

- abilităţi de comunicare, gândire sistematică, capacitatea de a lucra în echipă.

- proba scrisă;

- interviu.

 20.02.2019 ora 16:00

21.02.2019 ora 10:00

 Bibliografie

Expert achiziţii publice
durată determinată,
în cadrul Serviciului Achiziţii Publice şi Contracte

 

 1

- universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;


- cunoștințe de limba engleză (citit, scris, vorbit) - nivel avansat.
                      
Constituie avantaj:

 • experienţa în domeniul achiziţiilor publice/contractelor sau absolvirea    cursului “Expert achiziţii publice”;
 • studii în domeniul economic/juridic.

- proba scrisă;

- interviu.

15.02.2019 ora 13:30

 18.02.2019 ora 10:00

 

Bibliografie

             


Dosarele se depun la sediul regiei din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 73.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • cerere de înscriere;
 • curriculum vitae;
 • acte de studii – în copie;
 • carnet de muncă – în copie sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 • copie act de identitate;
 • adeverință medicală;
 • cazier juridic;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă (facultativ);
 • copie permis de conducere (unde este cazul).