Posturi disponibile

Aeroportul Internațional Sibiu oferă o paletă diversă de oportunități în dezvoltarea carierei. Vă rugăm să consultați posturile vacante în secțiunea de mai jos. 

Informaţii suplimentare: la sediul Aeroportului Internaţional Sibiu, tel. 0269/253.135, int. 217.


Post vacant Număr posturi
disponibile
Condiții de participare Probe concurs Termen depunere 
dosar concurs
Dată concurs Documente

Post inspector de specialitate
durată nedeterminată
în cadrul Compartimentului Proceduri operaţionale

1

- studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă

- cunoştinţe limba engleză (citit, scris, vorbit)- nivel avansat

- cunoştinţe operare calculator nivel avansat.

- proba scrisă,

- interviu.

22.01.2019 ora 16:00

23.01.2019 ora 10:00

Bibliografie

Post operator de handling
durată determinată
în cadrul Biroului Operatori Handling la Sol

 

1

- studii: generale

- permis de conducere categoria: „B”

- constituie avantaj cunoaşterea limbii engleze.

- proba scrisă,

- interviu.

21.01.2019 ora 16:00

22.01.2019 ora 11:00

1. Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 (republicată)(actualizată) privind Codul aerian civil

2. Reglementare aeronautică civilă română privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aero-porturi RACR-APSH, Ediţia 3/2007

3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Autorizarea agenţilor aeronautici de handling PIAC-AD-AAH, Editia 2/2017, cap. 2.

Post agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport
durată determinată
în cadrul Compartimentului curăţenie aeronave

 

 1

- studii generale,

- persoană organizată, riguroasă şi dinamică.

- proba scrisă,

- interviu.

21.01.2019 ora 16:00

 22.01.2019 ora 10:00

 

Bibliografie

Expert achiziţii publice
durată determinată
în cadrul Serviciului Achiziţii Publice şi Contracte

 1

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice, ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative

- cunoştinţe limba engleză (citit, scris, vorbit)- nivel avansat

- constituie avantaj experienţa în domeniul achiziţiilor publice /absolvirea cursului “Expert achiziţii publice”.

- proba scrisă,

- interviu.

 18.01.2019 ora 13:30

 

 21.01.2019 ora 10:00

Bibliografie

 Inspector siguranţă operaţională
durată nedeterminată
în cadrul Serviciului Coordonare, Management Platformă/Direcţia operaţională

 

 

2

- studii superioare, de preferat în domeniul tehnic, finalizate cu diplomă de licenţă,

- cunoştinţe limba engleză nivel avansat,

- cunoştinţe avansate a pachetului Microsoft Office (Word, Excel).

- proba scrisă,

- interviu.

 14.01.2019
ora 16:00

15.01.2019 ora 10:00

Regulamentul Uniunii Europene (UE) nr. 139/2014 din 12.02.2014, CS ADR Rules issue 3, de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în teme-iul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1018/2015 de stabilire a unei liste de clasificare a evenimentelor de aviație civilă care trebuie raportate în mod obligatoriu în conformitate cu Regu-lamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.
RACR-AD-MEDA, Ediţia 1/2004 Reglementare aeronautică civilă română privind metode şi echipamente de degivrare/antigivrare a avioanelor la sol.
RACR-AD-MEDA, Ediţia 1/2004 Reglementare aeronautică civilă română privind metode şi echipamente de degivrare/antigivrare a avioanelor la sol.

PIAC-AD-SCOBST, Ediţia 04/2016 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Suprave-gherea şi controlul obstacolelor, ediţia 04/2016, ediţia 04/2016, aprobată prin Decizia Directo-rului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D 1110 / 20.12.2016.

PIAC-AD-MA, Ediţia 02/2012 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Mentenanţa aerodromurilor, ediţia 02/2012, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aerona-utice Civile nr. D 754 / 29.08.2012.

 Agent securitate aeroportuară
durată nedeterminată
în cadrul Serviciului securi-tate aeroportuară şi probleme speciale

 

 

 1

 

- studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat,

- cunoştinţe limba engleză (citit, scris, vorbit)- nivel mediu.

 - probă scrisă

- interviu.

13.12.2018 ora 16:00

14.12.2018 ora 10:00

Bibliografie

 

Operator de handling
durată determinată
în cadrul Biroului Operatori Handling la Sol

 

 1

- studii: generale

- permis de conducere categoria: „B”

- constituie avantaj cunoaşterea limbii engleze.

- proba scrisă,

- interviu.

27.12.2018 ora 16:00

 28.12.2018 ora 10:00

- Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 (republicată)(actualizată)privind Codul aerian civil)

- Reglementare aeronautică civilă română privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aero-porturi RACR-APSH, Ediţia 3/2007

- Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Autorizarea agenţilor aeronautici de handling PIAC-AD-AAH, Editia 2/2017 cap. 2.

 
Dosarele se depun la sediul regiei din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 73.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

  • cerere de înscriere;
  • curriculum vitae;
  • acte de studii – în copie;
  • carnet de muncă – în copie sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
  • copie act de identitate;
  • adeverință medicală;
  • cazier juridic;
  • recomandare de la ultimul loc de muncă (facultativ);
  • copie permis de conducere (unde este cazul).