Posturi disponibile

Aeroportul Internațional Sibiu oferă o paletă diversă de oportunități în dezvoltarea carierei. Vă rugăm să consultați posturile vacante în secțiunea de mai jos. 

Informaţii suplimentare: la sediul Aeroportului Internaţional Sibiu, tel. 0269/253 135, int. 217.


Post vacant Număr posturi
disponibile
Condiții de participare Probe concurs Termen depunere 
dosar concurs
Dată concurs Documente

agent securitate aeroportuară
durată nedeterminată
în cadrul Serviciului Securitate Aeroportuară și Probleme Speciale

 

1

 •  studii: medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat,
 • cunoştinţe limba engleză (citit, scris, vorbit)- nivel mediu.

 - probă scrisă,

 - interviu.

30.09.2019 ora 16:00 

01.10.2019 ora 10:00 

 Bibliografie

Șofer
durată nedeterminată
în cadrul Biroului Mijloace Tehnice Aeroportuare/Direcţia Investiţii şi Dezvoltare

 

 2

 • studii:  generale,
 • permis de conducere categoria: ”B, C, D, E„
 • atestat profesional transport persoane. 

 - probă scrisă,

 - interviu.

27.09.2019 ora 13:30 

30.09.2019 ora 10:00 

Bibliografie

Operator de handling
durată determinată, 
în cadrul Biroului Operatori Handling la Sol

 

 2

 • studii: generale
 • permis de conducere categoria: „B”
 • constituie avantaj cunoaşterea limbii engleze.

 - probă scrisă,

 - interviu.

06.09.2019  ora 13:30 

09.09.2019 10:00

 •  Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 (republicată)(actualizată)privind Codul aerian civil)
 • Reglementare aeronautică civilă română privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aero-porturi RACR-APSH, Ediţia 3/2007
 • Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Autorizarea agenţilor aeronautici de handling PIAC-AD-AAH, Editia 2/2017  cap. 2.
             
             
             
             


Dosarele se depun la sediul regiei din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 73.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

cerere de înscriere;
curriculum vitae;
acte de studii – în copie;
carnet de muncă – în copie sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
copie act de identitate;
adeverință medicală;
cazier juridic;
recomandare de la ultimul loc de muncă (facultativ);
copie permis de conducere (unde este cazul).