Începând cu data de 1 octombrie 2021, călătoria în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va fi posibilă exclusiv în baza în baza pașaportului valabil. Mai multe detalii la www.mae.ro/node/56800. *** Pentru condițiile de călătorie pentru cetățenii care PĂRĂSESC teritoriul României consultați website-ul MAE - www.mae.ro - secțiunea ATENȚIONĂRI DE CĂLĂTORIE COVID-19 ***

Spații publicitare

Aeroportul Internaţional Sibiu oferă o mare varietate de spații de publicitate indoor & outdoor disponibile pentru închiriere, în vederea derulării de campanii de publicitate adaptate și orientate către grupurile țintă de interes.

Datorită amenajării optime a spațiilor destinate activităților de reclamă și publicitate și posibilității de expunere pe diverse tipuri de suporturi publicitare, spațiile disponibile în cadrul Aeroportului Internațional Sibiu sunt ideale pentru o expunere orientată spre atragerea atenției pasagerilor, precum și a tuturor persoanelor care trec pragul aeroportului.

Aeroportul Internațional Sibiu pune la dispoziție o serie de spații de publicitate amplasate în zona publică, zona plecări, zona sosiri, respectiv parcare, toate detaliile privind acestea fiind cuprinse în cadrul a două cataloage, care pot fi consultate mai jos:

Suporturi media indoor – descarcă catalogul

Procedură închiriere suporturi media indoor

Se transmite o cerere fermă către Aeroportul Internațional Sibiu R.A., în care se va menționa suportul media de interes, durata campaniei, prezentarea și conținutul campaniei. Cererea se va realiza în baza unui Formular de comandă fermă pentru închirierea de suporturi media indoor.

Aprobarea cererii privind pentru închirierea de suporturi media indoor va fi comunicată solicitantului, urmând ca facturarea să se efectueze în baza acesteia.

Perioada de închiriere pentru suporturile media indoor este de maxim 6 luni.
Prețurile din catalog sunt în EURO și nu conțin TVA.

Pentru mai multe detalii, respectiv pentru solicitarea formularului de comandă în vederea închirierii de suporturi media indoor disponibile în cadrul terminalului de pasageri al Aeroportului Internațional Sibiu R.A., vă rugăm să transmiteți o solicitare pe e-mail la adresele [email protected] și [email protected].


Spații publicitate indoor & outdoor – descarcă catalogul

Procedură închiriere spații publicitate indoor & outdoor

Închirierea spațiilor de publicitate disponibile în cadrul catalogului Spații publicitate indoor & outdoor se realizează în urma unei proceduri de licitație simplificată, care presupune depunerea unui set de documente menționate în caietul de sarcini.

Procedura de închiriere, respectiv pașii necesari a fi efectuați pentru închirierea acestor spații de publicitate sunt următorii:

  1. Se transmite o solicitare de închiriere pe e-mail la adresele [email protected] și [email protected], care va conține denumirea spațiului de interes conform catalog, perioada pentru care se dorește închirierea spațiului | spațiilor de publicitate, respectiv intenția fermă de participare la licitație;
  2. În baza solicitării, se va comunica disponibilitatea spațiilor de publicitate de interes, întrucât o parte din aceste spații sunt deja închiriate, urmând apoi a se proceda la elaborarea caietului de sarcini pentru spațiul | spațiile de interes de către colegii din cadrul Serviciului Achiziții Publice și Contracte;
  3. La momentul la care este finalizat caietul de sarcini, se va publica anunțul cu privire la licitație pe website-ul aeroportului www.sibiuairport.ro, precum și în alte surse de informare publică;
  4. Se va transmite către solicitant o notificare prin care se va comunica data licitației, respectiv modalitatea de intrare în posesia caietului de sarcini.

Perioada de închiriere pentru spațiile de publicitate indoor este de minim 1 lună și maxim 1 an, iar pentru spațiile de publicitate outdoor este de minim 3|6 luni și maxim 1 an.

Prețurile din catalog sunt în EURO și nu conțin TVA, reprezentând prețul de pornire la licitație.