Începând cu data de 1 octombrie 2021, călătoria în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va fi posibilă exclusiv în baza pașaportului valabil. Mai multe detalii la www.mae.ro/node/56800. *** Pentru condițiile de călătorie pentru cetățenii care PĂRĂSESC teritoriul României consultați website-ul MAE - www.mae.ro - secțiunea ATENȚIONĂRI DE CĂLĂTORIE COVID-19 ***
Înapoi la lista achizitii

ACHIZITIE

Servicii realizare Manual de identitate vizuală


Data postării:
27.07.2016
Data limită:
08.08.2016

Criteriu atribuire:
Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț.

Serviciile care fac obiectul prezentei cereri de oferte, modalitatea de elaborare a ofertei tehnice, ofertei financiare și algoritmul de calcul al factorilor de evaluare sunt prezentate în documentele anexate prezentului anunț: cerere de ofertă și caietul de sarcini. Aceste documente pot fi accesate mai jos.

Cu ofertantul câștigător se va încheia un contract de servicii în baza căruia se va realiza integral manualul de identitate vizuală a Aeroportului Internațional SIBIu în termen de 15 zile lucrătoare de la data semnării conform Caietului de Sarcini.

Ofertele se pot transmite prin fax la nr. 0269/253131, la adresa de e-mail [email protected] sau se pot depune la sediul RA Aeroportul Internaţional Sibiu, str. Şos. Alba Iulia, nr. 73, de luni până joi între 07:30-16:00 şi vineri între 07:30-13:30, până la data de 08/08/2016, ora 16:00. Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați la tel. 0269/253135 int. 230.

Documente:

Caiet de sarcini.pdf
Cerere ofertă. PDF
Clarificare.PDF