Începând cu data de 8 februarie 2024, accesul în Aeroportul Internațional Sibiu va migra din locația curentă în sensul giratoriu de pe șoseaua Alba Iulia, la intersecția cu strada Europa Unită ***

Informații de interes public privind întreprinderile publice

conform Anexei nr. 5 a Hotărârii nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia

Nr. crt. Informații de interes public Link publicare informații 
1. Componența Consiliului de Administrare (CA) și a directorilor, inclusiv:  
a. numele fiecărui membru al CA/directorilor Detalii aici
b. CV-ul fiecărui membru al CA și a directorilor Detalii aici
c. precizarea datei de la care sunt membri ai CA/directori Detalii aici
d. afilierea politică a fiecărui membru/director Detalii aici 
e. declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al CA/director de pe întreaga durată a mandatului; Detalii aici
f. remunerația fiecărui membru al CA/director (inclusiv cu sporuri, bonusuri sau alte beneficii) Detalii aici
g. statutul lor (interimari sau finali) Detalii aici
2. Procedura prin care s-a făcut selecția membrilor Consiliului de Administrare și a Directorului General, precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor Detalii aici
3. Scrisoarea de așteptări (pdf) Detalii aici
4. Contractul de mandat Detalii aici
5. Publicarea bugetului pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari Detalii aici
6. Publicarea cheltuielilor totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, training-uri sau formare profesională, decontări și alte beneficii) Detalii aici
7. Publicarea datoriilor companiei către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali, cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată Detalii aici
8. Valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat Detalii aici
9. Detalierea serviciilor sau bunurilor produse de întreprindere în interes public Detalii aici
10. Menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii Detalii aici
11. Detalierea situațiilor de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii Detalii aici 
12. Planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii Detalii aici
13. Publicarea raportului de audit extern Detalii aici
14. Publicarea raportului anual agregat pe pagina web a întreprinderii Detalii aici