Anunț privind selecția membrilor Consiliului de Administrație la RA Aeroportul Internațional Sibiu

Consiliul Județean Sibiu, în calitate de autoritate tutelară prin Comisia de selecție a candidaților în consiliile de administrație ale societăților comerciale și regiilor autonome aflate în coodonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, constituită în baza H.C.J. nr. 130/25.05.2017, anunță organizarea selecției membrilor Consiliului de Administrație al RA Aeroportul Internațional Sibiu, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Anunț privind selecția membrilor Consiliului de Administrație la R.A. Aeroportul Internațional Sibiu

Scrisoare de așteptări privind Consiliul de Administrație

Lista scurtă a candidaților