Începând cu data de 8 februarie 2024, accesul în Aeroportul Internațional Sibiu va migra din locația curentă în sensul giratoriu de pe șoseaua Alba Iulia, la intersecția cu strada Europa Unită ***
Înapoi la lista licitatii

LICITATIE

ANUNȚ DE LICITAȚIE privind închirierea prin licitație publică a unor spații situate în incinta Aeroportului Internațional Sibiu R.A. – Spații destinate activității ROMATSA


Data postării:
28.02.2022
Data limită:
22.03.2022


INFORMAȚII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

Denumirea: AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU R.A., cu sediul în Sibiu, județul Sibiu, str. Șos. Alba Iulia, nr. 73, tel. 0269/253135, fax. 0269/253131, adresă de e-mail [email protected], reprezentată prin domnul Marius Ioan GÎRDEA – Director General, Cod de identificare fiscală RO2577146.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL PROCEDURII DE LICITAȚIE:

Spații destinate activității ROMATSA în suprafață totală de 1.440,95 mp, localizate pe terenurile date în administrarea Aeroportului Internațional Sibiu R.A. prin Hotărârile Consiliului Județean Sibiu nr. 102/2009 și 112/2010, în turnul de control, în zona restricționată a terminalului de pasageri al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. și în PNA sud.

DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR:

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL SIBIU R.A., din Sibiu, județul Sibiu, str. Șos. Alba Iulia, nr. 73, în data de 22.03.2022, ora 10:00.

INFORMAȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE:

  • Documentația de atribuire privind închirierea prin licitație publică a spațiilor menționate poate fi achiziționată de la sediul AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL SIBIU R.A. – Direcția Comercială, Serviciul Achiziții Publice și Contracte, Persoană de contact: Maria NISTOR, telefon 0269/253135 int. 210, după achitarea prețului de 30 lei, la care se adaugă cota legală de TVA (în numerar la casierie, în zilele de luni, miercuri și vineri, în intervalul orar 10:00-12:00 sau prin virament în contul RO30RNCB023201788769001, deschis la BCR Sibiu).
  • Achiziționarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toate persoanele care intenționează să participe la licitația publică.

INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE:

Adresa de depunere a ofertelor: AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU R.A. din Sibiu, județul Sibiu, str. Șos. Alba Iulia, nr. 73; termen de depunere oferte: 22.03.2022, ora: 09:50.

Oferta va fi prezentată într-un singur exemplar.

INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA EVENTUALELOR LITIGII:

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, excluderea, modificarea și încetarea contractului de închiriere – în cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere amiabilă – se realizează potrivit Legii contengiosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Acțiunea în justiție se introduce la secția contengios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul locatorului.