Începând cu data de 1 octombrie 2021, călătoria în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va fi posibilă exclusiv în baza în baza pașaportului valabil. Mai multe detalii la www.mae.ro/node/56800. *** Pentru condițiile de călătorie pentru cetățenii care PĂRĂSESC teritoriul României consultați website-ul MAE - www.mae.ro - secțiunea ATENȚIONĂRI DE CĂLĂTORIE COVID-19 ***
Înapoi la lista licitatii

LICITATIE

Licitație privind închirierea prin licitație publică a unor spații situate în incinta Aeroportului Internațional Sibiu R.A.


Data postării:
31.05.2021
Data limită:
24.06.2021


ANUNȚ DE LICITAȚIE

privind închirierea prin licitație publică a unor spații situate în incinta Aeroportului Internațional Sibiu R.A.

 

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

Denumirea: AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU RA, cu sediul în Sibiu, județul Sibiu, str. Șos. Alba Iulia, nr. 73, tel. 0269/253135, fax. 0269/253131, adresă de e-mail [email protected], reprezentată prin domnul Marius Ioan GÎRDEA – Director General, Cod de identificare fiscală RO2577146.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL PROCEDURII DE LICITAȚIE: Două spații cu destinația ”amplasare aparate vending machine” în suprafață de 2,00 mp fiecare, situate în zona publică (1 spațiu) și în zona plecări (1 spațiu) din terminalul de pasageri al Aeroportului Internațional Sibiu RA, în vederea comercializării de băuturi reci și snack-uri.

DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR:

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul  AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU RA, din Sibiu, județul Sibiu, str. Șos. Alba Iulia, nr. 73, în data de 24.06.2021, ora 12:00. Termenul limită de depunere a ofertelor: 24.06.2021, ora: 11:50.

INFORMAȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE:

  • Documentația de atribuire privind închirierea prin licitație publică a spațiilor menționate poate fi achiziționată de la sediul AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU RA. – Direcția Comercială, Serviciul Achiziții Publice și Contracte, persoană de contact: Maria NISTOR, telefon 0269/253135 int. 210, după achitarea prețului de 30 lei, la care se adaugă cota legală de TVA (în numerar la casierie sau prin OP în contul RO30RNCB023201788769001, deschis la BCR Sibiu).
  • Achiziționarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toate persoanele care intenționează să participe la licitația publică.

INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE:

Adresa de depunere a ofertelor: AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU RA. din Sibiu, județul Sibiu, str. Șos. Alba Iulia, nr. 73.

Oferta va fi prezentată într-un singur exemplar.

INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA EVENTUALELOR LITIGII:

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, excluderea, modificarea și încetarea contractului de închiriere – în cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere amiabilă - se realizează potrivit Legii contengiosului administrativ nr. 554/20004, cu modificările și completările ulterioare.

Acțiunea în justiție se introduce la secția contengios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul locatorului.