Începând cu data de 8 februarie 2024, accesul în Aeroportul Internațional Sibiu va migra din locația curentă în sensul giratoriu de pe șoseaua Alba Iulia, la intersecția cu strada Europa Unită ***
Înapoi la lista licitatii

LICITATIE

Anunț licitație privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta Aeroportului Internațional Sibiu R.A.


Data postării:
22.04.2021
Data limită:
12.05.2021


INFORMAȚII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

Denumirea: AEROPORTUL INTERNAŢIONAL SIBIU R.A, cu sediul în Sibiu, județul Sibiu, str. Şos. Alba Iulia, nr. 73, tel. 0269/253135, fax. 0269/253131, adresă de e-mail [email protected], reprezentată prin domnul Marius Ioan GÎRDEA – Director General, Cod de identificare fiscală: RO2577146.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL PROCEDURII DE LICITAȚIE:

Spațiu cu destinația Amplasare relee transmisie date, cu suprafața de 40 mp, situat pe acoperișul terminalului de pasageri.

DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR:

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul AEROPORTULUI INTERNAŢIONAL SIBIU R.A din Sibiu, județul Sibiu, str. Şos. Alba Iulia, nr. 73, în data de 12.05.2021, ora 12:00.

INFORMAȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE:

Documentația de atribuire privind închirierea prin licitație publică a spațiilor menționate din incinta Aeroportului Internațional Sibiu R.A. poate fi achiziționată de la sediul AEROPORTULUI INTERNAŢIONAL SIBIU R.A – Direcția Comercială, Serviciul Achiziții Publice și Contracte, Persoană de contact: Maria NISTOR, telefon 0269/253.135 int. 210, după achitarea preţului de 30 lei, la care se adaugă cota legală de TVA (în numerar la casierie sau prin OP în contul RO30RNCB0232017887690001, deschis la BCR Sibiu).

Achiziţionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toate persoanele care intenţionează să participe la licitaţia publică.

INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE:

Adresa de depunere a ofertelor: Aeroportul Internațional Sibiu R.A din Sibiu, județul Sibiu, str. Șos. Alba Iulia, nr. 73.

Oferta va fi prezentată într-un singur exemplar.

INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA EVENTUALELOR LITIGII:

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, excluderea, modificarea și încetarea contractului de închiriere – în cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere amiabilă se realizează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul locatorului.