Începând cu data de 8 februarie 2024, accesul în Aeroportul Internațional Sibiu va migra din locația curentă în sensul giratoriu de pe șoseaua Alba Iulia, la intersecția cu strada Europa Unită ***
Înapoi la lista licitatii

LICITATIE

Anunț licitație privind închirierea prin licitație publică a unor spații situate în incinta Aeroportului Internațional Sibiu R.A.


Data postării:
23.09.2020
Data limită:
19.10.2020


INFORMAȚII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

Denumirea : AEROPORTUL INTERNAŢIONAL SIBIU R.A, cu sediul în Sibiu, jud. Sibiu, str. Şos. Alba Iulia, nr. 73, tel. 0269/253135, fax. 0269/253131, adresă e-mail [email protected], reprezentată prin domnul Marius Ioan GÎRDEA – Director General, Cod de identificare fiscală : RO2577146
INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL PROCEDURII DE LICITAȚIE:

 • Spațiu cu destinația Comerț cu amănuntul, cu suprafața de 39 mp, situat în zona publică a terminalului de pasageri.
 • Spațiu cu destinația Alimentație publică, cu suprafața de 85,75 mp, situat în zona restricționată a terminalului de pasageri.
 • Spațiu cu destinația Birou rent a car, cu suprafața de 6,78 mp, situat în zona publică a terminalului de pasageri (1).
 • Spațiu cu destinația Birou rent a car, cu suprafața de 6,78 mp, situat în zona publică a terminalului de pasageri (2).
 • Spațiu cu destinația Birou rent a car, cu suprafața de 5,66 mp, situat în zona publică a terminalului de pasageri.
 • Spațiu cu destinația Birou rent a car, cu suprafața de 7,65 mp, situat în zona publică a terminalului de pasageri.
 • Spațiu cu destinația Amplasare relee transmisie date, cu suprafața de 40 mp, situat pe acoperișul terminalului de pasageri (1).
 • Spațiu cu destinația Amplasare relee transmisie date, cu suprafața de 40 mp, situat pe acoperișul terminalului de pasageri (2).
 • Spațiu cu destinația Amplasare aparat vending machine, cu suprafața de 2 mp, situat în zona publică a terminalului de pasageri.
DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR:

Ședințele publice de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul AEROPORTUL INTERNAŢIONAL SIBIU R.A din Sibiu, jud. Sibiu, str. Şos. Alba Iulia, nr. 73, la următoarele date :

           1. Spațiu cu destinația Comerț cu amănuntul, cu suprafața de 39 mp

        Data deschiderii ofertelor : 13.10.2020 , ora 10:00.

        Data limită de depunere a ofertelor : 13.10.2020 , ora 09:59.

        Data limită de depunere a solicitărilor de clarificări : 30.09.2020, ora 10:00

       2. Spațiu cu destinația Alimentație publică, cu suprafața de 85,75 mp

        Data deschiderii ofertelor : 13.10.2020, ora 13:00

        Data limită de depunere a ofertelor : 13.10.2020, ora 12:59

         Data limită de depunere a solicitărilor de clarificări : 30.09.2020, ora 13:00.  

      3. Spațiu cu destinația Birou rent a car, cu suprafața de 6,78 mp (1)

        Data deschiderii ofertelor : 15.10.2020, ora 10:00

        Data limită de depunere a ofertelor : 15.10.2020, ora 09:59

         Data limită de depunere a solicitărilor de clarificări : 01.10.2020, ora 10:00

      4. Spațiu cu destinația Birou rent a car, cu suprafața de 6,78 mp (2)

        Data deschiderii ofertelor : 15.10.2020, ora 13:00

        Data limită de depunere a ofertelor : 15.10.2020, ora 12:59

        Data limită de depunere a solicitărilor de clarificări : 01.10.2020, ora 13:00

         5. Spațiu cu destinația Birou rent a car, cu suprafața de 5,66 mp

        Data deschiderii ofertelor : 16.10.2020, ora 09:00

        Data limită de depunere a ofertelor : 16.10.2020, ora 08:59

        Data limită de depunere a solicitărilor de clarificări : 02.10.2020, ora 09:00

        6. Spațiu cu destinația Birou rent a car, cu suprafața de 7,65 mp

             Data deschiderii ofertelor : 16.10.2020, ora 11:00

          Data limită de depunere a ofertelor : 16.10.2020, ora 10:59

          Data limită de depunere a solicitărilor de clarificări : 02.10.2020, ora 11:00.

     7. Spațiu cu destinația Amplasare relee transmisie date, cu suprafața de 40 mp (1)

        Data deschiderii ofertelor : 14.10.2020, ora 10:00

        Data limită de depunere a ofertelor : 14.10.2020, ora 09:59

        Data limită de depunere a solicitărilor de clarificări : 30.09.2020, ora 10:00.

      8. Spațiu cu destinația Amplasare relee transmisie date, cu suprafața de 40 mp (2)

        Data deschiderii ofertelor : 14.10.2020, ora 13:00

        Data limită de depunere a ofertelor : 14.10.2020, ora 12:59

         Data limită de depunere a solicitărilor de clarificări : 30.09.2020, ora 13:00.

     9. Spațiu cu destinația Amplasare automat vending machine, cu suprafața de 2,00 mp

           Data deschiderii ofertelor : 19.10.2020, ora 10:00

        Data limită de depunere a ofertelor : 19.10.2020, ora 09:59

        Data limită de depunere a solicitărilor de clarificări : 05.10.2020, ora 10:00.

INFORMAȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE:

 • Documentația de atribuire privind închirierea prin licitație publică a spațiilor menționate din incinta Aeroportului Internațional Sibiu poate fi achiziționată de la sediul AEROPORTUL INTERNAŢIONAL SIBIU R.A – Direcția Comercială, Serviciul Achiziții Publice și Contracte, Persoană de contact: Mirona SIMU, telefon 0269/253.135 int. 210, după achitarea preţului de 30 lei, la care se adaugă cota legală de TVA (în numerar la casierie sau prin O.P în contul RO30RNCB0232017887690001, deschis la BCR Sibiu).
 • Achiziţionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toate persoanele care intenţionează să participe la licitaţia publică.

Adresa de depunere a ofertelor:  Aeroportului Internațional Sibiu R.A din Șoseaua Alba Iulia, nr. 73, Sibiu.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: Oferta va fi prezentată într-un singur exemplar.

INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA EVENTUALELOR LITIGII:

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, excluderea, modificarea și încetarea contractului de închiriere – în cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere amiabilă se realizează potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare

Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul locatorului.

DATA TRANSMITERII ANUNȚULUI DE LICITAȚIE:

Prezentul anunţ a fost transmis în data de 18.09.2020 spre publicare în Monitorul Oficial al României, și în data de 23.09.2020 în cotidianul de circulaţie naţionala Bursa și cotidianul de circulaţie locala Tribuna.

Erată:

DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VOR DESFĂȘURA ȘEDINȚELE PUBLICE DE DESCHIDERE A OFERTELOR:           

Ședințele publice de deschidere a ofertelor vor avea loc la sediul AEROPORTUL INTERNAŢIONAL SIBIU R.A din Sibiu, jud. Sibiu, str. Şos. Alba Iulia, nr. 73, la următoarele date :

1. Spațiu cu destinația Comerț cu amănuntul, cu suprafața de 39 mp

         Data deschiderii ofertelor : 28.10.2020 , ora 10:00.
         Data limită de depunere a ofertelor : 28.10.2020 , ora 09:59.
         Data limită de depunere a solicitărilor de clarificări : 14.10.2020, ora 10:00

2. Spațiu cu destinația Alimentație publică, cu suprafața de 85,75 mp

        Data deschiderii ofertelor : 28.10.2020, ora 13:00
        Data limită de depunere a ofertelor : 28.10.2020, ora 12:59
        Data limită de depunere a solicitărilor de clarificări : 14.10.2020, ora 13:00.

3. Spațiu cu destinația Birou rent a car, cu suprafața de 6,78 mp (1)

        Data deschiderii ofertelor : 29.10.2020, ora 10:00
        Data limită de depunere a ofertelor : 29.10.2020, ora 09:59
        Data limită de depunere a solicitărilor de clarificări : 15.10.2020, ora 10:00

4. Spațiu cu destinația Birou rent a car, cu suprafața de 6,78 mp (2)

        Data deschiderii ofertelor : 29.10.2020, ora 13:00
        Data limită de depunere a ofertelor : 29.10.2020, ora 12:59
        Data limită de depunere a solicitărilor de clarificări : 15.10.2020, ora 13:00.

5. Spațiu cu destinația Birou rent a car, cu suprafața de 5,66 mp

        Data deschiderii ofertelor : 30.10.2020, ora 09:00
        Data limită de depunere a ofertelor : 30.10.2020, ora 08:59
        Data limită de depunere a solicitărilor de clarificări : 16.10.2020, ora 09:00.

6. Spațiu cu destinația Birou rent a car, cu suprafața de 7,65 mp

       Data deschiderii ofertelor : 30.10.2020, ora 12:00
       Data limită de depunere a ofertelor : 30.10.2020, ora 11:59
       Data limită de depunere a solicitărilor de clarificări : 16.10.2020, ora 11:00

7. Spațiu cu destinația Amplasare relee transmisie date, cu suprafața de 40 mp (1)

       Data deschiderii ofertelor : 02.11.2020, ora 10:00
       Data limită de depunere a ofertelor : 02.11.2020, ora 09:59
       Data limită de depunere a solicitărilor de clarificări : 19.10.2020, ora 10:00.

8. Spațiu cu destinația Amplasare relee transmisie date, cu suprafața de 40 mp (2)

       Data deschiderii ofertelor : 02.11.2020, ora 13:00
       Data limită de depunere a ofertelor : 02.11.2020, ora 12:59
       Data limită de depunere a solicitărilor de clarificări : 19.10.2020, ora 13:00.

9. Spațiu cu destinația Amplasare automat vending machine, cu suprafața de 2,00 mp

       Data deschiderii ofertelor : 03.11.2020, ora 10:00
       Data limită de depunere a ofertelor : 03.11.2020, ora 09:59
      
Data limită de depunere a solicitărilor de clarificări : 20.10.2020, ora 10:00