Începând cu data de 8 februarie 2024, accesul în Aeroportul Internațional Sibiu va migra din locația curentă în sensul giratoriu de pe șoseaua Alba Iulia, la intersecția cu strada Europa Unită ***
Înapoi la lista licitatii

LICITATIE

Închiriere a spațiului cu destinația CAFE BAR ȘI TERASĂ din incinta Aeroportului Internațional Sibiu R.A.


Data postării:
11.11.2019
Data limită:
27.11.2019


INFORMAȚII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

Denumirea : AEROPORTUL INTERNAŢIONAL SIBIU R.A, cu sediul în Sibiu, jud. Sibiu, str. Şos. Alba Iulia, nr. 73, tel. 0269/253135, fax. 0269/253131, adresă e-mail [email protected], reprezentată prin domnul Marius Ioan GÎRDEA – Director Genral

Cod de identificare fiscală
 : RO2577146

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL PROCEDURII DE LICITAȚIE:

închirierea unui spațiu comercial cu destinația Cafe Bar cu suprafața de 37,69 mp și a unui spațiu cu destinația terasă cu suprafața de 100 mp, situate în incinta Aeroportului Internațional Sibiu, zona publică.

 

INFORMAȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: 

  • Documentația de atribuire privind închirierea prin licitație publică a spațiului cu destinația Cafe Bar și Terasă din incinta Aeroportului Internațional Sibiu poate fi achiziționat de la sediul AEROPORTUL INTERNAŢIONAL SIBIU R.A – Direcția Comercială, Serviciul Achiziții Publice și Contracte, Persoană de contact: Mirona SIMU, telefon 0269/253.135 int. 210, după achitarea preţului de 30 lei, la care se adaugă cota legală de TVA (în numerar la casierie sau prin O.P în contul RO30RNCB0232017887690001, deschis la BCR Sibiu)
  • Data limita pentru solicitarea clarificărilor este cel mai târziu 19.11.2019.
  • Achiziţionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toate persoanele care intenţionează să participe la licitaţia publică.

INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE:  

Data limită de depunere a ofertelor: Ofertele vor fi depuse pana cel târziu in data de 27.11.2019, ora 10:00
Adresa de depunere a ofertelor: Aeroportului Internațional Sibiu R.A din Șoseaua Alba Iulia, nr. 73, Sibiu.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: Oferta va fi prezentată într-un singur exemplar.

DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR:

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul AEROPORTUL INTERNAŢIONAL SIBIU R.A din Sibiu, jud. Sibiu, str. Şos. Alba Iulia, nr. 73, la data de 27.11.2019 ora 11:00.

INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA EVENTUALELOR LITIGII:
   

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, excluderea, modificarea și încetarea contractului de închiriere – în cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere amiabilă se realizează potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare
Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul locatorului.

DATA TRANSMITERII ANUNȚULUI DE LICITAȚIE:

Prezentul anunţ a fost transmis în data de 07.11.2019 spre publicare în Monitorul Oficial al României, în cotidianul de circulaţie naţionala Bursa și cotidianul de circulaţie locala Tribuna. "