Reclamații și solicitări

Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină informaţii de interes public de la R.A. Aeroportul Internaţional Sibiu, în condiţiile Legii nr. 544 din 2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Pentru a obtine aceste informaţii, este necesar să completaţi formularele tip de mai jos şi să le transmiteţi către Compartimentul Managementul Calităţii Serviciilor, Mediu şi Protecţia Muncii, prin fax, e-mail sau poştă.

Formulare

Cerere de informaţii de interes public - Anexa 1 din HG 123 din 2002

Reclamaţie administrativă (1) - Anexa 2a din HG 123 din 2002

Reclamaţie administrativă (2) - Anexa 2b din HG 123 din 2002

Legislație

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațile de interes public

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică