Începând cu data de 1 octombrie 2021, călătoria în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va fi posibilă exclusiv în baza pașaportului valabil. Mai multe detalii la www.mae.ro/node/56800. *** Pentru condițiile de călătorie pentru cetățenii care PĂRĂSESC teritoriul României consultați website-ul MAE - www.mae.ro - secțiunea ATENȚIONĂRI DE CĂLĂTORIE COVID-19 ***

Solicitare informații de interes public

Responsabil Legea 544/2001

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice și cu respectarea prevederilor legale privind accestul la informații de interes public în cadrul R.A. Aeroportul Internațional Sibiu: Alexandra PĂCURAR.

Program:
Luni – Vineri: 08:00 – 16:30

Contact:
Telefon: +40 269 253 135, int. 230
E-mail: [email protected]


Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină informaţii de interes public de la R.A. Aeroportul Internaţional Sibiu, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Solicitarea informațiilor de interes public se poate adresa prin completarea și transmiterea formularelor de mai jos prin fax, e-mail sau poştă.

Formulare model

Cerere de informaţii de interes public

Reclamaţie administrativă (1)

Reclamaţie administrativă (2)


Legislație

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațile de interes public

Normele metodologice de aplicare a a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațile de interes public

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

Ordonanța de Urgență 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice


Lista documentelor de interes public 


Rapoarte de evaluare a implementării Legii 544/2001 la Aeroportul Internațional Sibiu R.A. 

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2022

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2017