Începând cu data de 8 februarie 2024, accesul în Aeroportul Internațional Sibiu va migra din locația curentă în sensul giratoriu de pe șoseaua Alba Iulia, la intersecția cu strada Europa Unită ***

Hotărâri ale Consiliului Județean Sibiu 

în ceea ce privește Aeroportul Internațional Sibiu R.A.

Anul 2022

Hotărârea nr. 
Data
Conținut
6
27.01.2022
Numirea membrilor în cadrul Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Sibiu R.A.  
44
24.02.2022
Prelungirea mandatului reprezentantului Ministerului Finanțelor în cadrul Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Sibiu R.A.
60
24.03.2022
Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2022 
70
24.03.2022
Aprobarea încheierii Actului adițional nr. 2 la contractul de administrare nr. 13678 / 3583 / 19.09.2014 încheiat între Județul Sibiu și Aeroportul Internațional Sibiu R.A. și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 217/ 2014
71
24.03.2022
Aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații situate în incinta Aeroportului Internațional Sibiu R.A. - zona publică a terminalului de pasageri
82
28.04.2022
Completarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 198/ 2018 privind aprobarea utilizării de către Aeroportul Internațional Sibiu R.A. a transferurilor alocate din bugetul propriu al Județului Sibiu, în vederea finanțării activităților de natură neeconomică și a cheltuielilor de capital
84
28.04.2022
Numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor în cadrul consiliului de administrație al Aeroportului Internațional Sibiu R.A.
108
13.05.2022
Aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnicoeconomici, actualizați, aferenți obiectivului de investiții ”Modernizarea și dezvoltareainfrastructurii aeroportuare – activități economice” al Aeroportului Internațional Sibiu R.A., proiect depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020
110
13.05.2022
Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Aeroportului Internaţional Sibiu R.A. pe anul 2022
112
13.05.2022
Aprobarea proiectului ”Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare – activități economice” al Aeroportului Internațional Sibiu R.A., și a cheltuielilor actualizate ale acestuia, proiect depus la finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020
143
09.06.2022
Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Aeroportului Internațional Sibiu R.A.
144
09.06.2022
Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Sibiu R.A.
164
29.06.2022
Hotărârea CJS nr. 164 din 29 iunie 2022 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat sub formă de sprijin financiar pentru susținerea activității Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pentru depășirea dificultăților financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia de COVID-19
185
28.07.2022
Aprobarea schimbării de destinație și închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta Aeroportului Internațional Sibiu R.A. - zona publică a terminalului de pasageri
198
25.08.2022
Aprobarea schemei de ajutor de stat pentru deschiderea de noi rute de la Aeroportul Internațional Sibiu
199
25.08.2022
Aprobarea contractului pentru punerea în aplicare a schemei de ajutor de stat pentru deschiderea de noi rute de la Aeroportul Internațional Sibiu
200
25.08.2022
Prelungirea mandatului reprezentantului Ministerului Finanțelor în cadrul consiliului de administrație al Aeroportul Internațional Sibiu R.A.
201
25.08.2022
Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare întocmit de consiliul de administrație al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pentru mandatul 2021 – 2025
202
25.08.2022
Aprobarea încheierii actului adițional nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație al Aeroportului Internațional Sibiu R.A
226
25.08.2022
Radierea dreptului de folosință cu titlu gratuit înscris în CF nr.128963 Sibiu, nr. cad. 128963 pe seama Administrației Naționale de Meteorologie R.A., și aprobarea trecerii din domeniul privat al Județului Sibiu în domeniul public al Județului Sibiu a imobilului teren în suprafață de 3000 mp, înscris în CF nr. 134693 Sibiu, nr. cad. 134693, cu transmiterea acestuia în administrarea Aeroportului Internațional Sibiu R.A.
227
25.08.2022
Trecerea imobilului construcție aerogară, înscris în CF nr.134692 Sibiu, nr. cad. 134692 - C22, din domeniul public al Județului Sibiu și administrarea Aeroportului Internațional Sibiu R.A., în domeniul privat al județului și administrarea Aeroportului Internațional Sibiu R.A., în vederea demolării
238
28.09.2022
Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2022
262
27.10.2022
Numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor, în calitate de membru, în cadrul Consiliului de Administrație al regiei autonome Aeroportul Internațional Sibiu R.A.
286
07.11.2022
Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2022
290
24.11.2022
Constituirea fondului de risc și aprobarea comisionului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea de către Județul Sibiu a împrumutului în valoare de 35.598.016 lei contractat de Aeroportul Internațional Sibiu R.A.
327
14.12.2022
Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2022
Notă: În cazul în care nu puteți vizualiza documentelele, vă recomandăm descărcarea acestora pe dispozitivul dumneavoastră.