Începând cu data de 8 februarie 2024, accesul în Aeroportul Internațional Sibiu va migra din locația curentă în sensul giratoriu de pe șoseaua Alba Iulia, la intersecția cu strada Europa Unită ***

Hotărâri ale Consiliului Județean Sibiu 

în ceea ce privește Aeroportul Internațional Sibiu R.A.

Anul 2021

Hotărârea nr. 
Data
Conținut
35
25.02.2021
Aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații din incinta terminal și a remizei de pompieri a Aeroportului Internațional Sibiu R.A.
41
25.03.2021
Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Aeroportului Internațional Sibiu R.A.
42
25.03.2021
Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al regiei autonome Aeroportul Internațional Sibiu R.A.
63
08.04.2021
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Aeroportului Internaţional Sibiu R.A., pe anul 2021
91
29.04.2021
Aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații din incinta terminalului și clădirii administrative ale Aeroportului Internațional Sibiu R.A
112
27.05.2021
Aprobarea indicatorilor de performanță pentru membrii consiliului de administrație din cadrul Aeroportului Internațional Sibiu Regie Autonomă pentru anul 2021
113
27.05.2021
Constituirea comisiei de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu si Aeroportului Internațional Sibiu RA, pentru mandatul 2021-2025
140
24.06.2021
Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Sibiu R.A., pentru mandatul 2021-2025
154
29.07.2021
Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Aeroportului Internaţional Sibiu R.A. pe anul 2021
158
29.07.2021
Aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu comercial din zona restricționată a terminalului Aeroportului Internațional Sibiu R.A
174
29.07.2021
Aprobarea profilului Consiliului de Administrație al regiei autonome „Aeroportul Internațional Sibiu R.A.”
214
29.09.2021
Aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații destinate desfășurării activității de coordonare servicii handling/ ticketing în zona publică a terminalului de pasageri al Aeroportului Internațional Sibiu R.A.
222
22.10.2021
Numirea membrilor în cadrul consiliului de administrație al Regiei Autonome Aeroportul Internațional Sibiu R.A
264
28.10.2021
Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Aeroportului Internaţional Sibiu R.A. pe anul 2021
265
28.10.2021
Privind aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții ”Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - activități economice” al Aeroportului Internațional Sibiu R.A., în vederea depunerii proiectului spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020
322
22.12.2021
Aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații situate în incinta Aeroportului Internațional Sibiu R.A.
325
22.12.2021
Aprobarea proiectului ”Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare – activități economice” al Aeroportului Internațional Sibiu R.A., și a cheltuielilor legate de acesta, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020
327
22.12.2021
Modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 202/ 2019 privind aprobarea Politicii Comerciale a Aeroportului Internațional Sibiu R.A. bazată pe Testul Operatorului Privat în Economia de Piață
328
22.12.2021
Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 113/ 27.05.2021 privind constituirea comisiei de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație ale Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu si Aeroportului Internațional Sibiu RA, pentru mandatul 2021-2025
Notă: În cazul în care nu puteți vizualiza documentelele, vă recomandăm descărcarea acestora pe dispozitivul dumneavoastră.