Începând cu data de 1 octombrie 2021, călătoria în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va fi posibilă exclusiv în baza pașaportului valabil. Mai multe detalii la www.mae.ro/node/56800. *** Pentru condițiile de călătorie pentru cetățenii care PĂRĂSESC teritoriul României consultați website-ul MAE - www.mae.ro - secțiunea ATENȚIONĂRI DE CĂLĂTORIE COVID-19 ***
Înapoi la lista achizitii

ACHIZITIE

Echipamente individuale de protecție, echipamente individuale de lucru și uniforme de serviciu


Data postării:
20.05.2016
Data limită:
27.05.2016


Echipamente individuale de protecție, echipamente individuale de lucru și uniforme de serviciu.

Produsele care fac obiectul prezentei achiziţii, cantitatea minimă și maximă a produselor ce urmează a fi achiziţionate, condițiile de calificare ale ofertanţilor, criteriul de atribuire, modalitatea de elaborare a ofertei tehnice și financiare, clauzele contractuale se regăsesc în următoreler documente: Caiet de sarcini, Fișa de date, Contract subsecvent de furnizare (draft), Acord cadru de furnizare (draft), modele de formulare. Aceste documente pot fi accesate mai jos.
Ulterior desemnării ofertantului câştigător, RA Aeroportul Internaţional Sibiu urmează a încheia cu acesta un acord cadru de furnizare cu durata de 36 de luni.

Garanţia de bună execuţie a contractelor subsecvente este 10% din valoarea acestora (5% pentru IMM).
Ofertele se pot transmite prin fax la nr. 0269/253131, la adresa de e-mail [email protected] sau se pot depune la sediul RA Aeroportul Internaţional Sibiu, str. Şos. Alba Iulia, nr. 73, de luni până joi între orele 07:30-16:00 şi vineri între orele 07:30-13:30, până în data de 27.05.2016, ora 09:00.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați la tel. 0269/253135 int. 227, doamna Mariana CETEAN – Șef Birou Managementul calității, mediu și protecția muncii.
Acord de furnizare.pdf
Caiet de sarcini.pdf
Formular.pdf