Începând cu data de 1 octombrie 2021, călătoria în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va fi posibilă exclusiv în baza pașaportului valabil. Mai multe detalii la www.mae.ro/node/56800. *** Pentru condițiile de călătorie pentru cetățenii care PĂRĂSESC teritoriul României consultați website-ul MAE - www.mae.ro - secțiunea ATENȚIONĂRI DE CĂLĂTORIE COVID-19 ***
Înapoi la lista achizitii

ACHIZITIE

Servicii de măsurători topometrice


Data postării:
20.05.2016
Data limită:
31.05.2016

Criteriu atribuire:
Prețul cel mai scăzut

Servicii de măsurători topometrice în vederea certificării europene ca aeroport cu specificația conformării cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 139/2014 la Aeroportul Internațional Sibiu. Serviciile care fac obiectul prezentei cereri de oferte, condițiile de calificare, modalitatea de elaborare a ofertei tehnice și financiare, clauzele contractuale se regăsesc în următoarele documente: Caiet de sarcini, fișa de date, contract de servicii (draft), modele de formulare.
Aceste documente pot fi accesate mai jos.
Ulterior desemnării ofertantului câştigător, RA Aeroportul Internaţional Sibiu urmează a încheia cu acesta un contract de servicii cu durata de 3 luni.

Garanţia de bună execuţie a contractului este 10% din valoarea acestuia (5% pentru IMM).

Ofertele se pot transmite prin fax la nr. 0269/253131, la adresa de e-mail [email protected] sau se pot depune la sediul RA Aeroportul Internaţional Sibiu, str. Şos. Alba Iulia, nr. 73, de luni până joi între 07:30-16:00 şi vineri între 07:30-13:30, până la data de 31.05.2016, ora 09:00.