Începând cu data de 1 octombrie 2021, călătoria în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va fi posibilă exclusiv în baza în baza pașaportului valabil. Mai multe detalii la www.mae.ro/node/56800. *** Pentru condițiile de călătorie pentru cetățenii care PĂRĂSESC teritoriul României consultați website-ul MAE - www.mae.ro - secțiunea ATENȚIONĂRI DE CĂLĂTORIE COVID-19 ***

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video la R.A. Aeroportul Internațional Sibiu

R.A Aeroportul Internațional Sibiu, prin intermediul sistemelor de supraveghere video, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea dumneavoastră și alte informații ce permit identificarea dumneavoastră  date aparţinând angajaţilor, clienţilor/potenţialilor clienţi, vizitatorilor, pasagerilor și oricăror altor persoane care intră în incinta R.A. Aeroportul Internațional Sibiu.

Imaginile referitoare la persoane identificate sau identificabile, prelucrate prin mijloace de supraveghere video, constituie date cu caracter personal:

  1. chiar dacă nu sunt asociate cu datele de identificare ale persoanei;
  2. chiar dacă nu conțin imaginea persoanei filmate, ci alte informații de natură să conducă la identificarea acesteia (ex: numărul de înmatriculare al vehiculului).

În vederea realizarii obiectului de activitate, desfășurării activității curente (ca interese legitime) și obligațiilor legale ale R.A. Aeroportul Internațional Sibiu, dar și aplicarii prevederilor legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar – GDPR), R.A. Aeroportul Internațional Sibiu are obligația de a administra în condiții de siguranță, și numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate.

R.A. Aeroportul Internațional Sibiu nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopului mai jos menționat, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal constă în: monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor private, prevenirea și combaterea infracțiunilor, îndeplinirea obligațiilor legale, realizarea intereselor legitime.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către R.A. Aeroportul Internațional Sibiu şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanții legali/împuterniciții persoanei vizate, reprezentanții autorizați R.A. Aeroportul Internațional Sibiu, organele de urmărire/cercetare penală, instanțe judecătorești, în conformitate cu prevederile legislației interne și comunitare aplicabile activității desfășurate de R.A. Aeroportul Internațional Sibiu.


Durata maximă de stocare a datelor obtinute prin intermediul sistemului de supraveghere video, indiferent de persoana vizată, este cea prevăzută de prevederile legale incidente, respectiv de cel mult 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea termenului înregistrările se distrug sau se șterg.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Conform legislației specifice interne și comunitare pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor – DPO din cadrul R.A. Aeroportul Internațional Sibiu cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: [email protected] sau la următoarea adresă de corespondență: Șos. Alba Iulia, nr. 73, Sibiu.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Bd. General Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România, telefon: 031 805 92 11, e-mail [email protected]), precum și dreptul de a introduce o cale de atac judiciară.