Începând cu data de 8 februarie 2024, accesul în Aeroportul Internațional Sibiu va migra din locația curentă în sensul giratoriu de pe șoseaua Alba Iulia, la intersecția cu strada Europa Unită ***

Transparență

Raportări în ceea ce privește Aeroportul Internațional Sibiu R.A. considerând prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 722 /2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

Aeroportul Internațional Sibiu este o regie autonomă cu specific deosebit, de interes județean, cu personalitate juridică și care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, în condițiile legii. Regia își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de organizare și funcționare aprobat de Consiliul Județean Sibiu în conformitate cu prevederile H.G. 398 din 1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene; ale Legii nr. 15 din 1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și O.U.G. 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice actualizată.

Informații privind:
Document de referință
Perioada de raportare
Articol de referință conform O.U.G 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Data și ora publicării,
după caz
a) Situații financiare anuale
 
 
Situații financiare anuale 2022
Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2022
2022
Art. 51, lit. (b)
 
 
 
30/05/2023, ora 15:40
Situații financiare anuale 2021
Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2021
2021
 31/05/2022, ora 15:49
 Situații financiare anuale 2020
Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2020
2020
06/07/2021, ora 13:41 
 Situații financiare anuale 2019
Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2019
2019
 27/07/2022, ora 11:43
b) Raportări contabile semestriale
Raportări contabile semestriale 2023
2023
Art. 51, lit. (c)
 
10/08/2023, ora 15:25
Raportări contabile semestriale 2022
2022
12/08/2022, ora 12:37
Raportări contabile semestriale 2021
2021
 12/08/2021, ora 10:02
 Raportări contabile semestriale 2020
2020
08/09/2020, ora 15:46 
 Raportări contabile semestriale 2019
2019
 09/08/2019, ora 11:12
c) Raport de audit anual
Raportul auditorului independent 2022
2022
Art. 51, lit. (d)
 
 30/05/2023, ora 15:40
Raportul auditorului independent 2021
2021
 31/05/2022, ora 15:49
 Raportul auditorului independent 2020 
2020
02/06/2021, ora 10:33 
 Raport de audit anual 2019
2019
 27/07/2020, ora 11:43
d) Structura administrativă
 
Consiliul de Administrație
Președinte – Ștefan OPRIȘ, administrator neexecutiv, reprezentant al Autorității Publice tutelare (CV)
Membru –  Radu Gabriel BONDAR, administrator neexecutiv (CV)
Membru – Ștefan Florin NARTEA, administrator neexecutiv (CV)
Membru – Marius Cristian CHIRIAC, administrator neexecutiv (CV)
Membru – Bogdan Gheorghe MOLDOVAN, administrator, reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice (CV)

Conducerea executivă 
Marius Ioan GÎRDEA, Director General (CV)
Tania Nicoleta HERBAN, Director Economic (CV)
Mandate în exercițiu
2022
Art. 51, lit. (e)
  
 
Consiliul de Administrație
Membru – Radu Ioan DOBRE, administrator, reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice (CV)
Conducere executivă
Ovidiu Nicolae PLEȘA, Director Operațional (CV)
Luminița GHERENDI, Director Investiții și Dezvoltare (CV)
Alexandra GYENGE-PĂCURAR, Director Comercial (CV)
Mandate încheiate 2022
 
Consiliul de Administrație
 01/10/2021 - 31/12/2021
Președinte – Ștefan OPRIȘ, administrator neexecutiv, reprezentant al Autorității Publice tutelare 

Membru –  Radu Gabriel BONDAR, administrator neexecutiv
Membru – Radu IOAN DOBRE, administrator, reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice 
 01/01/2021 - 30/09/2021
Președinte –  Radu Gabriel BONDAR, administrator neexecutiv
Membru – Ștefan OPRIȘ, administrator neexecutiv, reprezentant al Autorității Publice tutelare 
Membru – Ștefan Florin NARTEA, administrator neexecutiv 
Membru – Dan Sebastian LAZĂR, administrator neexecutiv
Membru – Adrian BESOIU, administrator neexecutiv
Membru – Radu IOAN DOBRE, administrator, reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice 
Conducerea executivă 
Marius Ioan GÎRDEA, Director General

Silviu POPA, Director Economic (*)
Ovidiu Nicolae PLEȘA, Director Operațional
Luminița GHERENDI, Director Investiții și Dezvoltare (**)
Iulia Cristina IVANCEA, Director Comercial 
(*) perioada mandat 01/01/2018  – 22/03/2021
(**) interimat Director Economic 24/03/2021 – 31/12/2021
2021
 
Consiliul de Administrație
Președinte – Gabriel TISCHER, administrator neexecutiv (*)
Membru –  Radu Gabriel BONDAR, administrator neexecutiv (**)

Membru – Ștefan OPRIȘ, administrator neexecutiv, reprezentant al Autorității Publice tutelare 

Membru – Ștefan Florin NARTEA, administrator neexecutiv 
Membru – Dan Sebastian LAZĂR, administrator neexecutiv
Membru – Adrian BESOIU, administrator neexecutiv
Membru – Radu IOAN DOBRE, administrator, reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice (***)

(*) până la 22/10/2020
(**) începând cu 10/11/2020 Președinte CA
(***) începând cu data de 28/12/2020
Conducerea executivă 
Marius Ioan GÎRDEA, Director General

Silviu POPA, Director Economic 
Ovidiu Nicolae PLEȘA, Director Operațional
Luminița GHERENDI, Director Investiții și Dezvoltare 
Iulia Cristina IVANCEA, Director Comercial 
2020
 
Consiliul de Administrație
Președinte – Gabriel TISCHER, administrator neexecutiv 
Membru –  Radu Gabriel BONDAR, administrator neexecutiv 

Membru – Sebastian DOTCOȘ, administrator neexecutiv, reprezentant al Autorității Publice tutelare (*)
Membru – Ștefan OPRIȘ, administrator neexecutiv, reprezentant al Autorității Publice tutelare (**)

Membru – Ștefan Florin NARTEA, administrator neexecutiv 
Membru – Dan Sebastian LAZĂR, administrator neexecutiv
Membru – Adrian BESOIU, administrator neexecutiv
(*) până la 29/11/2019
(**) începând cu data de 30/12/2019
Conducerea executivă 
Marius Ioan GÎRDEA, Director General

Silviu POPA, Director Economic 
Ovidiu Nicolae PLEȘA, Director Operațional
Luminița GHERENDI, Director Investiții și Dezvoltare 
Iulia Cristina IVANCEA, Director Comercial 
2019
 
e) Rapoarte ale Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Sibiu R.A.
Raport semestrial al Consiliului de Administrație privind activitatea Aeroportului Internațional Sibiu R.A. S I anul 2023
2023
SEMESTRUL I
Art. 51, lit. (f)
 
25/08/2023, ora 13:30
Raport anual al Consiliului de Administrație privind activitatea Aeroportului Internațional Sibiu R.A. anul 2022
Raport semestrial al Consiliului de Administrație privind activitatea Aeroportului Internațional Sibiu R.A. S II anul 2022
Raport semestrial al Consiliului de Administrație privind activitatea Aeroportului Internațional Sibiu R.A. S I anul 2022
2022


SEMESTRUL II


SEMESTRUL I
30/05/2023, ora 14:15

30/05/2023, ora 14:15

12/08/2022, ora 12:43 
Raport anual al Consiliului de Administrație privind activitatea Aeroportului Internațional Sibiu R.A.
Raport semestrial al Consiliului de Administrație privind activitatea Aeroportului Internațional Sibiu R.A. 

Raport semestrial al Consiliului de Administrație privind activitatea Aeroportului Internațional Sibiu R.A.
 
2021


SEMESTRUL II


SEMESTRUL I
18/07/2022, ora 13:43

12/08/2022, ora 12:57


18/07/2022, ora 13:28
Raport semestrial al Consiliului de Administrație privind activitatea Aeroportului Internațional Sibiu R.A.

Raport anual al Consiliului de Administrație privind activitatea Aeroportului Internațional Sibiu R.A.
2020
05/08/2022, ora 17:00


06/07/2021, ora 13:41 
Raportul anual al Consiliului de Administrație privind activitatea Aeroportului Internațional Sibiu R.A.
2019
06/07/2021, ora 13:41 
f) Raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor
Raport privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor
2022
Art. 51, lit. (g)
 08/02/2023, ora 11:40
Raport privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor
2021
18/07/2022, ora 13:47
Raport privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor
2020
05/08/2022, ora 17:30 
Raport privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor
2019
05/08/2022, ora 17:30
g) Cod de etică
Codul etic al Aeroportului Internaţional Sibiu R.A. 
Setul de linii directoare emise, în scopul de a promova o cultură etică în cadrul Aeroportului Internațional Sibiu, în conformitate cu valorile de bază și standarde etice.
Codul de etică al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. poate fi consultat aici.
2022 
Art. 51, lit. (h)
21/01/2022, ora 14:20