Începând cu data de 8 februarie 2024, accesul în Aeroportul Internațional Sibiu va migra din locația curentă în sensul giratoriu de pe șoseaua Alba Iulia, la intersecția cu strada Europa Unită ***

Situații financiare

Prezentarea situaţiei economico-financiare a Aeroportului Internațional Sibiu R.A.

Anul 2023

Bugetul de venituri și cheltuieli anul 2023

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare anul 2023

Raportări contabile semestrul I 2023

Situații financiare anuale 2023

Raportul auditorului independent 2023

Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2023


Anul 2022

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare anul 2022 rectificat

Raportări contabile semestrul I 2022

Situații financiare anuale 2022

Raportul auditorului independent 2022

Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2022


Anul 2021

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare anul 2021 – rectificare octombrie

Raportări contabile semestrul I 2021

Situații financiare anuale 2021

Raportul auditorului independent 2021

Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2021


Anul 2020

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare anul 2020 – rectificare decembrie

Raportări contabile semestrul I 2020

Situații financiare anuale 2020

Raportul auditorului independent 2020 

Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2020


Anul 2019

Raportări contabile semestrul I 2019

Situații financiare anuale 2019

Raportul auditorului independent 2019

Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2019


Anul 2018

Raportări contabile semestrul I 2018

Situații financiare anuale 2018

Raportul auditorului independent 2018

Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2018


Anul 2017

Raportări contabile semestrul I 2017

Situații financiare anuale 2017

Raportul auditorului indepedent 2017

Raportul administratorilor privind situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2017


Anul 2016

Raportări contabile semestrul I 2016

Situații financiare anuale 2016

Raportul auditorului independent 2016

Hotărârea 120/2017 a Consiliului Judeţean Sibiu, privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere, repartizarea profitului, precum şi raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar 2016 la RA Aeroportul Internaţional Sibiu


Anul 2015

Situații financiare anuale 2015

Raportul auditorului independent 2015

Hotărârea 110/2016 a Consiliului Judeţean Sibiu, privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere, repartizarea profitului, precum şi raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar 2015 la RA Aeroportul Internaţional Sibiu


Anul 2014

Raportări contabile semestrul I 2014

Indicatorii economico-financiari ai perioadei ianuarie-septembrie, comparativ cu 2013

Situații financiare anuale 2014

Raportul auditorului independent 2014

Hotărârea 100/2015 a Consiliului Judeţean Sibiu, privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere, repartizarea profitului, precum şi raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar 2014 la RA Aeroportul Internaţional Sibiu


Anul 2013

Raportări contabile semestrul I 2013

Situaţii financiare anuale


Anul 2012

Situații financiare anuale 2012

Raportul auditorului independent 2012

Hotarârea 77/2013 a Consiliului Judeţean Sibiu, privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere, repartizarea profitului, precum şi raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar 2012 la RA Aeroportul Internaţional Sibiu


Anul 2011

Situații financiare anuale 2011

Raportul auditorului independent 2011

Hotarârea 77/2012 a Consiliului Judeţean Sibiu, privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere, repartizarea profitului, precum şi raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar 2011 la RA Aeroportul Internaţional Sibiu


Alte situații financiare

Situația cheltuielilor cu personalul perioada 2020-2022

Situație privind datoriile regiei pe categorii în conformitate cu situațiile financiare anuale aferente perioadei 2020-2022

Situație privind subvențiile operaționale primite de la bugetul de stat aferente perioadei 2020-2022

Situația serviciilor produse de regie în interes public perioada 2020-2022


Rapoarte anuale cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor

Raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2023

Raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2022

Raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2021

Raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2020

Raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2019


Descărcare AxDecrypt.exe: http://www.axcrypt.net/download/