Începând cu data de 8 februarie 2024, accesul în Aeroportul Internațional Sibiu va migra din locația curentă în sensul giratoriu de pe șoseaua Alba Iulia, la intersecția cu strada Europa Unită ***
„Punct control acces/securitate auto și persoane, altele decât pasagerii”
Cod SMIS 158219

Proiect prin finanţare nerambursabilă europeană alocată în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient”, Obiectiv Specific 2.3. „Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor”.

BENEFICIAR PROIECT:

Aeroportul Internaţional Sibiu R.A.

OBIECTIV PROIECT:

Obiectivul proiectului este realizarea unui punct de control distinct pentru controlul persoanelor, altele decât pasagerii, a vehiculelor și utilajelor aeroportuare care acced în zonele de securitate cu acces restricționat.

VALOARE PROIECT:

Valoarea totală a proiectului este de 15.822.405,04 lei. Valoarea totală eligibilă este de 13.322.242,75 lei, din care 11.323.906,35 lei în cuantum de 85% reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 1.731.891,55 lei în cuantum de 13% reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 266.444,85 lei în cuantum de 2% reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului, asigurată prin bugetul local al Județului Sibiu. Valoarea totală neeligibilă inclusiv TVA a proiectului este de 2.500.162,29 lei.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:

Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni, respectiv între data 17.11.2022 și 31.12.2023.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.


Comunicat de presă

28.06.2023

Aeroportul Internațional Sibiu a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Punct control acces/securitate auto și persoane, altele decât pasagerii”