Începând cu data de 8 februarie 2024, accesul în Aeroportul Internațional Sibiu va migra din locația curentă în sensul giratoriu de pe șoseaua Alba Iulia, la intersecția cu strada Europa Unită ***
„Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A.”
Cod SMIS 158450

Proiect prin finanţare nerambursabilă europeană alocată în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient”, Obiectiv Specific 2.3. „Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor”.

BENEFICIAR PROIECT:

Aeroportul Internaţional Sibiu R.A.

OBIECTIV PROIECT:

Obiectivul proiectului constă în modernizarea sistemului TVCI, prin montarea de camere video performante, de ultimă generație, precum și a sistemului de detecție și alarmare împotriva intruziunilor neautorizate, concomitent cu consolidarea fizică a gardului de împrejmuire existent.

VALOARE PROIECT:

Valoarea totală a proiectului este de 48.236.613,58 lei. Valoarea totală eligibilă este de 40.555.307,83 lei, din care 34.472.011,65 lei în cuantum de 85% reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 5.272.190,03 lei în cuantum de 13% reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 811.106,15 lei în cuantum de 2% reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului, asigurată prin bugetul local al Județului Sibiu. Valoarea totală neeligibilă inclusiv TVA a proiectului este de 7.681.305,75 lei.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:

Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni, respectiv între data 19.11.2022 și 31.12.2023.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.


Comunicate de presă

28.06.2023

Aeroportul Internațional Sibiu a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A.”

08.01.2024

Aeroportul Internațional Sibiu anunță finalizarea proiectului cu titlul „Modernizarea sistemului de supraveghere video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A.” Cod SMIS 158450