Începând cu data de 8 februarie 2024, accesul în Aeroportul Internațional Sibiu va migra din locația curentă în sensul giratoriu de pe șoseaua Alba Iulia, la intersecția cu strada Europa Unită ***
Înapoi la lista licitatii

LICITATIE

ANUNȚ DE LICITAȚIE privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu cu destinația amplasare aparat ATM (automat retragere numerar)


Date:
30/09/2022
Deadline:
27/10/2022


INFORMAȚII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

Denumirea: AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU R.A., cu sediul în Sibiu, județul Sibiu, str. Șos. Alba Iulia, nr. 73, tel. 0732650901, fax. 0269/253131, adresă de e-mail [email protected], reprezentată prin domnul Marius Ioan GÎRDEA – Director General, Cod de identificare fiscală RO2577146.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL PROCEDURII DE LICITAȚIE:

Spațiu cu destinația amplasare aparat ATM (automat retragere numerar) în suprafață de 2,00 mp situat în zona publică a terminalului de pasageri al Aeroportului Internațional Sibiu R.A.

DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR:

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL SIBIU R.A., din Sibiu, județul Sibiu, str. Șos. Alba Iulia, nr. 73, în data de 27.10.2022, ora 10:00.

INFORMAȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE:

  • Documentația de atribuire privind închirierea prin licitație publică a spațiului menționat poate fi achiziționată de la sediul AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU RA. – Direcția Comercială, Serviciul Achiziții Publice și Contracte, Persoană de contact: Maria NISTOR, telefon 0732650901, după achitarea prețului de 30 lei, la care se adaugă cota legală de TVA (în numerar la casierie, în zilele de luni, miercuri și vineri, în intervalul orar 10:00-12:00 sau prin virament în contul RO30RNCB023201788769001, deschis la BCR Sibiu, Cod de identificare fiscală RO2577146).
  • Achiziționarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toate persoanele care intenționează să participe la licitația publică.

INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE:

Adresa de depunere a ofertelor: AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU R.A. din localitatea Sibiu, județul Sibiu, str. Șos. Alba Iulia, nr. 73; termen de depunere oferte: 27.10.2022, ora: 09:50.

Oferta va fi prezentată într-un singur exemplar.

INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA EVENTUALELOR LITIGII:

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, excluderea, modificarea și încetarea contractului de închiriere – în cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere amiabilă – se realizează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Acțiunea în justiție se introduce la secția contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul locatorului.