Începând cu data de 8 februarie 2024, accesul în Aeroportul Internațional Sibiu va migra din locația curentă în sensul giratoriu de pe șoseaua Alba Iulia, la intersecția cu strada Europa Unită ***
Înapoi la lista licitatii

LICITATIE

ANUNȚ DE LICITAȚIE privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta Aeroportului Internațional Sibiu R.A. – Spațiu cu destinația „birou echipaj zbor”


Date:
31/01/2022
Deadline:
28/02/2022


INFORMAȚII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

Denumirea: AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU R.A., cu sediul în Sibiu, județul Sibiu, str. Șos. Alba Iulia, nr. 73, tel. 0269/253135, fax. 0269/253131, adresă de e-mail [email protected], reprezentată prin domnul Marius Ioan GÎRDEA – Director General, Cod de identificare fiscală RO2577146.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL PROCEDURII DE LICITAȚIE: Spațiu cu destinația „birou echipaj zbor” situat în clădirea administrativă a Aeroportului Internațional Sibiu R.A. - domeniul public al Consiliului Județean Sibiu, în vederea desfășurării activității echipajului de zbor pentru companiile cu bază, pe Aeroportul Internațional Sibiu R.A., în suprafaţă de 53,17 mp.

DATA ȘI LOCUL LA CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR:

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL SIBIU R.A., din Sibiu, județul Sibiu, str. Șos. Alba Iulia, nr. 73, în data de 28.02.2022, ora 10:00.

INFORMAȚII PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE:

  • Documentația de atribuire privind închirierea prin licitație publică a spațiilor menționate din incinta Aeroportului Internațional Sibiu R.A poate fi achiziționată de la sediul AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL SIBIU RA. – Direcția Comercială, Serviciul Achiziții Publice și Contracte, Persoană de contact: Maria NISTOR, telefon 0732650901, după achitarea prețului de 30 lei, la care se adaugă cota legală de TVA (în numerar la casierie sau prin OP în contul RO30RNCB023201788769001, deschis la BCR Sibiu).
  • Achiziționarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toate persoanele care intenționează să participe la licitația publică.

INFORMAȚII PRIVIND OFERTELE:

Adresa de depunere a ofertelor: AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU RA. din Sibiu, județul Sibiu, str. Șos. Alba Iulia, nr. 73.

Oferta va fi prezentată într-un singur exemplar.

INSTANȚA COMPETENTĂ ÎN SOLUȚIONAREA EVENTUALELOR LITIGII:

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, excluderea, modificarea și încetarea contractului de închiriere – în cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere amiabilă se realizează potrivit Legii contengiosului administrativ nr. 554/20004, cu modificările și completările ulterioare.

Acțiunea în justiție se introduce la secția contengios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul locatorului.