Începând cu data de 8 februarie 2024, accesul în Aeroportul Internațional Sibiu va migra din locația curentă în sensul giratoriu de pe șoseaua Alba Iulia, la intersecția cu strada Europa Unită ***

Legislație

privind organizarea și funcționarea Aeroportului Internațional Sibiu

  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor Metodologige de punere în aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/1997 privind Codul Aerian Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 1193/2012 privind aprobarea Programului național de securitate aeronautică;
  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene;
  • Directiva 96/67/CE din 15.10.1996 privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile Comunității modificat prin Regulamentul CE nr. 1182/2003;
  • Orientările privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2014/C 99/03.