Începând cu data de 8 februarie 2024, accesul în Aeroportul Internațional Sibiu va migra din locația curentă în sensul giratoriu de pe șoseaua Alba Iulia, la intersecția cu strada Europa Unită ***

Consultare publică privind proiectul “Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare- activități economice”

Aeroportul Internațional Sibiu R.A titular al proiectului “Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - activități economice”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Sibiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Modernizarea și Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare- activități economice” propus a se realiza în Municipiul Sibiu, Strada Șoseaua Alba Iulia, nr. 73.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, municipiul Sibiu, județul Sibiu în zilele de luni-vineri, între orele 10-12, precum și la următoarea adresă de internet  www. apmsb.anpm.ro.

Publicul interest poate înainta comentarii | observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M Sibiu.