Începând cu data de 8 februarie 2024, accesul în Aeroportul Internațional Sibiu va migra din locația curentă în sensul giratoriu de pe șoseaua Alba Iulia, la intersecția cu strada Europa Unită ***
Înapoi la lista achizitii

ACHIZITIE

Selecţie de oferte pentru achiziţionarea de servicii de pază


Date:
03/03/2021
Deadline:
19/03/2021


Aeroportul Internaţional Sibiu R.A., cu sediul în Sibiu, str. Şos. Alba Iulia, nr. 73, organizează în data de 19.03.2021 ora 09:00 selecţie de oferte pentru achiziţionarea de servicii de pază. Documentaţia de atribuire se poate solicita printr-o cerere scrisă, depusă la sediul Aeroportului Internaţional Sibiu R.A., transmisă pe fax. la nr. 0269/253131 sau la adresa de e-mail [email protected], începând cu data de 03.03.2021.

În urma înregistrării cererii, Documentaţia de atribuire se poate ridica în format tipărit de la sediul Aeroportului Internaţional Sibiu R.A. sau va fi transmisă în format electronic la adresa de e-mail specificată în cerere.

Dată limită depunere oferte 19.03.2021, ora 08:59.


Răspuns consolidat formulat în relație cu solicitările de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire a acordului cadru de servicii de pază, cod CPV 79713000-5 Servicii de pază (Rev.2)

1. Întrebare:

Toți agenții de securitate trebuie să fie calificați AVSEC, în momentul depunerii ofertelor? Trebuie să facem dovada calificării?

Răspuns:

În conformitate cu prevederile NOTEI de la pct. D din Caietul de sarcini „Modul de organizare și executare a pazei”: termenul maxim până când câștigătorul va putea face dovada participării și absolvirii pregătirii specifice prevăzute în Regulamentul (UE) 1998/2015 la pct. 11.2.3.5. pentru o persoană nou angajată este de 30 de zile. În consecință, în momentul depunerii ofertelor nu este necesară prezentarea dovezii pregătirii AVSEC. Prevederea se aplică câștigătorului, care trebuie să prezinte dovada pregătirii AVSEC în termen de 30 de zile de la semnarea acordului-cadru, respectiv odată cu intrarea în vigoare a contractului subsecvent și începerea prestării serviciilor.