Posturi disponibile

Aeroportul Internațional Sibiu oferă o paletă diversă de oportunități în dezvoltarea carierei. Vă rugăm să consultați posturile vacante în secțiunea de mai jos. 

Informaţii suplimentare: la sediul Aeroportului Internaţional Sibiu, tel. 0269/25.31.35. int.205.


Post vacant Număr posturi
disponibile
Condiții de participare Probe concurs Termen depunere 
dosar concurs
Dată concurs Documente

Electrician de întreţinere şi reparaţii

– durată nedeterminată, în cadrul Departamentului tehnic.

 

1  

Competenţe specifice:

- studii generale;

- curs calificare în meseria de electrician;

- constituie avantaj: experienţă în domeniul automatizărilor.


Probă scrisă
interviu 
 

7.04.2017 ora 13:30

 
10.04.2017 ora 10:00
 

Bibliografie

Femeie de serviciu 
-
durată nedeterminată, în cadrul Compartimentului curățenie aeronave.

 

 



1

Competenţe specifice:

- studii generale;

- persoană organizată, riguroasă și dinamică.

 Probă scrisă
interviu
 30.03.2017 
ora 16:00
 31.03.2017 ora 10:00
Bibliografie

 
Dosarele se depun la sediul regiei din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 73.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

  • cerere de înscriere;
  • curriculum vitae;
  • acte de studii – în copie;
  • carnet de muncă – în copie sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
  • copie act de identitate;
  • adeverință medicală;
  • cazier juridic;
  • recomandare de la ultimul loc de muncă (facultativ);
  • copie permis de conducere (unde este cazul).