Posturi disponibile

Aeroportul Internațional Sibiu oferă o paletă diversă de oportunități în dezvoltarea carierei. Vă rugăm să consultați posturile vacante în secțiunea de mai jos. 

Informaţii suplimentare: la sediul Aeroportului Internaţional Sibiu, tel. 0269/25.31.35. int.205.


Post vacant Număr posturi
disponibile
Condiții de participare Probe concurs Termen depunere 
dosar concurs
Dată concurs Documente

Șef Birou Contabilitate

– durată nedeterminată, în cadrul Biroului Contabilitate

1

Competenţe specifice:

-   studii superioare economice, absolvite cu diplomă de licenţă;

-   experienţă relevantă în domeniul contabil;

-   atestat Expert contabil emis de CECCAR;

-   constituie avantaj : cunoştinţele de utilizare a unui program de specialitate în domeniul contabil.

 

Competenţe  legislative:

-  cunoaşterea standardelor internaţionale  de contabilitate şi a legislaţiei naţionale în domeniu;

-  cunoaşterea legislaţiei fiscale.

 

Competenţe digitale:

- abilităţi de utilizare a pachetului Microsoft Office.

 

Competenţe de comunicare/organizaţionale:

- capacitatea de a lucra în mod cooperant şi flexibil în cadrul unei echipe;

- capacitatea de a iniţia şi susţine conversaţii.

Probă scrisă

Interviu
 10.02.2017
ora 13:30
 13.02.2017 ora 10:00 Bibliografie

 
Dosarele se depun la sediul regiei din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 73.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

  • cerere de înscriere;
  • curriculum vitae;
  • acte de studii – în copie;
  • carnet de muncă – în copie sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
  • copie act de identitate;
  • adeverință medicală;
  • cazier juridic;
  • recomandare de la ultimul loc de muncă (facultativ);
  • copie permis de conducere (unde este cazul).