Posturi disponibile

Aeroportul Internațional Sibiu oferă o paletă diversă de oportunități în dezvoltarea carierei. Vă rugăm să consultați posturile vacante în secțiunea de mai jos. 

Informaţii suplimentare: la sediul Aeroportului Internaţional Sibiu, tel. 0269/25.31.35. int.205.


Post vacant Număr posturi
disponibile
Condiții de participare Probe concurs Termen depunere 
dosar concurs
Dată concurs Documente

Șef serviciu  în cadrul Serviciului Automatizări, IT şi Comunicaţii/Departamentul Tehnic

 

– durată nedeterminată, în cadrul Departamentului tehnic.

 
1
 

Competenţe specifice:

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență (informatică, electronică, electrotehnică, automatizări, calculatoare, alte specializări completate de studii tehnice în domeniul IT sau automatizări);

- permis de conducere categoria: “B”;

- abilități de analiză, sinteză și procesare a informațiilor;

- experiență în domeniu constituie avantaj.Probă scrisă
interviu 
 


26.05.2017 ora 13,30

 

29.05.2017, ora 10
 

Bibliografie

 
Dosarele se depun la sediul regiei din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 73.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

  • cerere de înscriere;
  • curriculum vitae;
  • acte de studii – în copie;
  • carnet de muncă – în copie sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
  • copie act de identitate;
  • adeverință medicală;
  • cazier juridic;
  • recomandare de la ultimul loc de muncă (facultativ);
  • copie permis de conducere (unde este cazul).