Posturi disponibile

Aeroportul Internațional Sibiu oferă o paletă diversă de oportunități în dezvoltarea carierei. Vă rugăm să consultați posturile vacante în secțiunea de mai jos. 

Informaţii suplimentare: la sediul Aeroportului Internaţional Sibiu, tel. 0269/25.31.35. int.205.


Post vacant Număr posturi
disponibile
Condiții de participare Probe concurs Termen depunere 
dosar concurs
Dată concurs Documente
 Referent de specialitate

 

– Durată nedeterminată în cadrul Compartimentului Proceduri Operaţionale

 
1
Condiţii de participare:

- studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă;

 - cunoştinţe de limba engleză nivel avansat (scris, citit, vorbit);

-  cunoştinţe operare calculator nivel avansat;

-  constituie avantaj experienţa în domeniul aeroportuar în activitatea de handlingConcursul va cuprinde următoarele probe :

-   Probă scrisă;

-   Interviu.

 


07.07.2017 ora 13:3010.07.2017 ora 11:00

 

Bibliografie

 Operator handling

- Durată nedeterminată în cadrul Biroului Operatori Handling la Sol

 1
 
Condiţii de participare:

-  studii generale;

-  permis de conducere categoria: „B”;

-  constituie avantaj cunoaşterea limbii engleze.

Concursul va cuprinde următoarele probe :

-   probă scrisă;

-   interviu.

 10.07.2017 ora 16:0011.07.2017 ora 10
 


Bibliografie

 
Dosarele se depun la sediul regiei din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 73.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

  • cerere de înscriere;
  • curriculum vitae;
  • acte de studii – în copie;
  • carnet de muncă – în copie sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
  • copie act de identitate;
  • adeverință medicală;
  • cazier juridic;
  • recomandare de la ultimul loc de muncă (facultativ);
  • copie permis de conducere (unde este cazul).