Parcare

Conduci, parchezi maşina şi decolezi

Cu un număr de 300 locuri de parcare, Aeroportul Internaţional Sibiu oferă şi asigură acces rapid şi convenabil:
 • Acces rapid către check-in;
 • Tariful include serviciile complete;
 • Fără rezervare prealabilă.
Pentru evitarea unor situații neplăcute, vă rugăm să acordați atenție următoarelor informaţii:
 • În cazul piederii jetonului eliberat la intrarea în parcare se plăteşte un tarif suplimentar de 200 lei pentru înlocuirea acestuia.
 • Pentru plata taxei de parcare la automatul de taxare se pot folosi monede de 50 de bani şi bancnote cu valoarea de 1 leu, 5 lei, 10 lei şi 50 lei.
 • Plata se face cu cel mult 10 minute înainte de a părăsi parcarea, la cele doua automate de plată.
 • Pentru obţinerea documentelor fiscale (bon, factură) trebuie să apelaţi la Dispeceratul de parcare din dreptul barierelor de ieşire.
ATENŢIE! Sistem de parcare cu jeton
Parcare termen scurt
Interval orar
(unitate de taxare indivizibil oră)
Tarif exprimat
(lei/h)
Prima oră 6,00
a II-a şi a III-a oră 4,00
a IV-a şi a V-a oră 3,00
a VI-a şi a XXIV-a oră 1,00
Începând cu a XXV-a oră 0,50
  Fără TVA

 Exemplu calcul tarif parcare pentru 7 ore şi 20 min: 6,00 + 2 x 4,00 + 2 x 3,00 + 3 x 1,00 = 23 lei

Parcare termen lung / în sistem abonament
Interval orar
(unitate de taxare indivizibil lună)
Tarif exprimat
(lei)
1 lună 200
6 luni 1.000
12 luni 1.800
Taxe adiţionale asociate parcării pe termen lung
Taxă Tarif exprimat
(lei)
Emitere cartelă abonament 54
Distrugere sau pierdere cartelă abonament 54

Abonamentul de parcare este nominal şi poate fi utilizat pentru un singur autovehicul.

Parcare biciclete

În incinta Aeroportului Internaţional Sibiu parcarea bicicletelor este gratuită. Vă rugăm folosiţi rastelul special amenajat în afara zonei de parcare (situat în stânga intrării principale în parcare).

Ghid de utilizare parcare Aeroportul Internaţional Sibiu

Instrucţiuni de intrare în parcare:

 • Opriţi maşina în faţa barierei de acces, în dreptul automatului intrare.
 • Apăsaţi butonul verde luminos pentru eliberarea jetonului.
 • Se ia jetonul eliberat şi se păstrează cu grijă pentru efectuarea plății înainte de preluarea autoturismului pentru ieșirea din parcare.
 • Taxa pentru înlocuirea unui jeton pierdut este de 200 de lei şi se achită la dispeceratul parcării situate în zona de ieşire din parcare.

Instrucţiuni de utilizare a automatului de taxare / plată:

 • Selectează limba (Română, Engleză sau Germană).
 • Introduceţi jetonul de parcare în fanta corespunzătoare, semnalizată cu lumină albă intermitentă.
 • Pe ecranul color al aparatului este afişată suma pe care o aveţi de achitat.
 • În cazul în care doriţi să renunţaţi pe moment la efectuarea plăţii, apăsaţi butonul „Anulare”.
 • Se introduc monedele şi/sau bancnotele cu care se face plata. Butonul de Anulare poate fi utilizat oricând pentru a ieși din program, atâta timp cât nu a fost atinsă valoarea de plată.
 • Când suma de plată afişată devine egală cu zero, automatul eliberează restul (dacă este cazul), un bon nefiscal şi jetonul pe care l-aţi introdus.
 • Ieşirea din parcare se face pe baza acelui jeton, într-un timp limită de 10 minute.
 • Depăşirea celor 10 minute atrage dupa sine necesitatea revenirii la automatul de taxare pentru achitarea unei noi taxe, corespunzătoare timpului suplimentar petrecut în parcare.

Instrucţiuni pentru părăsirea parcării:

 • Opriţi maşina în faţa barierei de la ieşirea din parcare, în dreptul automatului de ieşire, după achitarea în prealabil a taxei de parcare la unul dintre automatele de taxare.
 • Introduceţi jetonul în fanta aparatului.
 • Dacă taxa achitată corespunde perioadei de utilizare a parcării, bariera se ridică. În caz contrar, se va afişa un mesaj pentru achitarea taxei de parcare suplimentară, bariera rămânând coborâtă.
R.A. Aeroportul Internațional Sibiu este exonerată de orice răspundere pentru:
 • Daunele provocate de nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor, a semafoarelor şi a marcajelor rutiere de pe teritoriul regiei ori a indicaţiilor agenţilor de ordine;
 • Daunele provocate de mişcările barierelor, în situaţia nepăstrării distanţei dintre autovehicule, reglementată prin indicatoare rutiere;
 • Prelungirea duratei de utilizare a parcărilor publice datorate decalării orelor de aterizare/decolare a aeronavelor;
 • Orice consecinţă imediată sau ulterioară, directă sau indirectă, a nerespectării prezentului regulament sau a refuzului achitării tarifelor de parcare ori a penalităţilor afişate.
Alte informaţii

Camerele TVCI instalate în parcare sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor, înregistrările video nefiind disponibile publicului.

Pe durata utilizării parcării, conducătorii auto au obligaţia de a asigura autovehiculele şi bunurile aflate în acestea, în tariful de parcare nefiind incluse cheltuieli pentru pază.