Statistici financiare

Prezentarea situaţiei economico-financiare a RA Aeroportul Internațional Sibiu

Pentru uzul asociaților și acționarilor

 

Anul 2017

Raportări contabile - semestrul I

 

Anul 2016

Raport contabil semestrul I 2016

Situații financiare anuale 2016

Raport de audit anual 2016

Hotărârea 120/2017 a Consiliului Judeţean Sibiu, privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere, repartizarea profitului, precum şi raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar 2016 la RA Aeroportul Internaţional Sibiu

 

Anul 2015

Situații financiare anuale 2015

Raport de audit anual 2015

Hotărârea 110/2016 a Consiliului Judeţean Sibiu, privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere, repartizarea profitului, precum şi raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar 2015 la RA Aeroportul Internaţional Sibiu

 

Anul 2014

Raport contabil semestrul I 2014

Indicatorii economico-financiari ai perioadei ianuarie-septembrie, comparativ cu 2013

Situații financiare anuale 2014

Raport de audit anual 2014

Hotărârea 100/2015 a Consiliului Judeţean Sibiu, privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere, repartizarea profitului, precum şi raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar 2014 la RA Aeroportul Internaţional Sibiu

 

Anul 2013

Raport contabil semestrul I 2013

Situaţii financiare anuale

 

Anul 2012

Situații financiare anuale 2012

Raport de audit anual 2012

Hotarârea 77/2013 a Consiliului Judeţean Sibiu, privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere, repartizarea profitului, precum şi raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar 2012 la RA Aeroportul Internaţional Sibiu

 

Anul 2011

Situații financiare anuale 2011

Raport de audit anual 2011

Hotarârea 77/2012 a Consiliului Judeţean Sibiu, privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere, repartizarea profitului, precum şi raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar 2011 la RA Aeroportul Internaţional Sibiu

 

Descărcare AxDecrypt.exe: http://www.axcrypt.net/download/