Începând cu data de 1 octombrie 2021, călătoria în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va fi posibilă exclusiv în baza în baza pașaportului valabil. Mai multe detalii la www.mae.ro/node/56800. *** Pentru condițiile de călătorie pentru cetățenii care PĂRĂSESC teritoriul României consultați website-ul MAE - www.mae.ro - secțiunea ATENȚIONĂRI DE CĂLĂTORIE COVID-19 ***
„Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare – activități economice”, Faza I
Cod SMIS 152357

Proiect prin finanţarea nerambursabilă alocată în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient”, Obiectiv Specific 2.3. „Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor”.

BENEFICIAR PROIECT:

Aeroportul Internaţional Sibiu R.A.

OBIECTIV GENERAL:

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii de transport a Aeroportului Internațional Sibiu prin construirea/extinderea terminalului, în vederea asigurării unui trafic aerian extins, în condiții de maximă siguranță și a unui grad de securitate adecvat, în acord cu reglementările europene și naționale în domeniul transportului aerian. Proiectul „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare – Activități economice” faza I contribuie la realizarea Obiectivului specific OS 2.3 al POIM (Programul Operațional Infrastructura Mare) – Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor întrucât vizează dezvoltarea si îmbunătățirea sistemului de transport aerian al unuia dintre cele 21 de aeroporturi din România, facilitând atingerea fluxului de pasageri preconizat, respectiv creșterea volumului pasagerilor tranzitați prin aeroporturile românești. 

VALOARE PROIECT:

Valoarea totală  a proiectului este de 272.493.421,67 lei, iar valoarea totală eligibilă este de 193.637.593,69 lei din care 164.591.954,68 lei în cuantum de 85% reprezintă contribuția FEDR, 25.172.887,14  lei în cuantum de 13% reprezintă contribuția de la Bugetul de Stat și 3.872.751,87 lei, în cuantum de 2% reprezintă contribuția asigurată din bugetul Consiliului Județean Sibiu. Cheltuielile neeligibile în valoare de 78.855.827,98 lei sunt finanțate de la bugetul Aeroportului Internațional Sibiu R.A.

TERMEN DE FINALIZARE: 

Termenul limită de finalizare a construcției este 31 decembrie 2023. 

Terminalul va avea o suprafață construită de 22.400 m.p., cu o capacitate totală de procesare de appx. 2,5 milioane de pasageri, 6 filtre de securitate, 7 automate pentru self check-in, 10 ghișee check-in cu operator, unul dintre acestea deservind fluxul de VIP, 7 porți de îmbarcare, precum și alte dotări necesare traficului aerian internațional intra și extra comunitar, plus spații publice de uz comercial și utilitar.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.


Comunicat de presă

22.06.2022

Aeroportul Internațional Sibiu a semnat contractele de finanțare, respectiv contractul de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare – activități economice”, Faza I