Statistici financiare

Prezentarea situaţiei economico-financiare a RA Aeroportul Internațional Sibiu

Pentru uzul asociaților și acționarilor

 

Anul 2016

Raport contabil semestrul I

 

Anul 2015

Situații financiare anuale

Raport de audit anual

Hotarârea 100/2015 a Consiliului Judeţean Sibiu, privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere, repartizarea profitului, precum şi raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar 2014 la RA Aeroportul Internaţional Sibiu

 

Anul 2014

Raport contabil semestrul I

Indicatorii economico financiari ai perioadei ianuarie-septembrie, comparativ cu 2013

Situații financiare anuale

Raport de audit anual

Hotărârea 100/2015 a Consiliului Judeţean Sibiu, privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere, repartizarea profitului, precum şi raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar 2014 la RA Aeroportul Internaţional Sibiu

 

Anul 2013

Raport contabil semestrul I

Situaţii financiare anuale

 

Anul 2012

Situații financiare anuale

Raport de audit anual

Hotarârea 77/2013 a Consiliului Judeţean Sibiu, privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere, repartizarea profitului, precum şi raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar 2012 la RA Aeroportul Internaţional Sibiu

 

Anul 2011

Situații financiare anuale

Raport de audit anual

Hotarârea 77/2012 a Consiliului Judeţean Sibiu, privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere, repartizarea profitului, precum şi raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar 2011 la RA Aeroportul Internaţional Sibiu

 

Descărcare AxDecrypt.exe: http://www.axcrypt.net/download/